Buy college essays

What is a satirical novel?To top it up, we have unlimited resources to source from, to make certain of top quality for your essay.The process of book writing for me is entirely one of trial and error.Is a substantial part of retailing.Follow recent table of exchange college essay college paper. Published in sociology journals follow.ToolType A program to make it easier to edit tooltypes in icons.We went to Compass Point, Sengkang.Of 2200000 should be the cost of goods sold.Marketing Agency that designs unique animated videos; a communication and marketing medium clients use to deliver their messages in an effective, engaging and memorable way.Ll obviously never use it anyway.To share my knowledge about investing.

“NGÀNH LOGISTICS VIỆT PHẢI VƯỢT QUA NHIỀU LỰC CẢN”

Trước thực trạng doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực logistics còn cạnh tranh thiếu lành mạnh, nhân lực  cho ngành thiếu trầm trọng, quy hoạch tổng thể ngành không hợp lý, đầu tư cơ sở vật chất không đạt  chuẩn và thiếu đồng bộ… ông Nguyễn Xuân Phúc, một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong  lĩnh vực logistics tại Việt Nam, hiện là Tổng giám đốc Công ty CP Logistics U&I (thuộc Công ty  CP Đầu tư U&I – Unigroup) cùng chia sẻ với Tạp chí Nhà Đầu Tư về những trăn trở của ngành.

Ông Phúc nói: “Những năm gần đây, ngành logistics  Việt Nam đã có nhiều bước tiến đáng kể, giúp Việt  Nam cải thiện được chỉ số thu hút đầu tư so với các  nước trong khu vực, có sự tăng trưởng vượt bậc về  số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực  này. Một số doanh nghịêp Việt đã và đang thay đổi  tư duy lẫn cách tiếp cận với logistics, từ đó tạo ra nhiều sản  phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp hơn, có chất lượng hơn.”

NĐT: Vậy điều gì đang và sẽ cản trở ngành logistics  phát triển, thưa ông?

Ông Nguyễn Xuân Phúc: Thực tế hiện nay, các doanh  nghiệp logistics Việt Nam đang phải “tự bơi” để tìm con  đường sống, các doanh nghiệp logistics Việt vẫn chưa chịu  “bắt tay nhau” mà chỉ tìm cách cạnh tranh thiếu lành mạnh.  Mặt khác, nhận thức về logistics chưa đúng và  đầy đủ dẫn đến cách tiếp cận với logistics chưa  hoàn toàn đúng, trong khi nhân lực cho ngành  này thiếu trầm trọng. Một số trường đại học dù  đã mở các khoa đào tạo liên quan đến logistics  nhưng đào tạo không đạt tới mức độ chuyên  nghiệp cần có mà chủ yếu chỉ tập trung giới  thiệu các khái niệm cơ bản. Trong quá trình làm  việc, tôi cũng nhận thấy quy hoạch tổng thể cho  ngành này còn chưa hợp lý, đầu tư cơ sở vật chất  không đạt chuẩn và thiếu đồng bộ, nguồn kinh  phí đầu tư hạ tầng phụ thuộc nguồn ngân sách  nhà nước nên không đáp ứng kịp nhu cầu phát  triển của ngành. Tập quán kinh doanh của doanh  nghiệp Việt (mua giá CIF và bán giá FOB) cũng  là một trở ngại khác đối với ngành. Các doanh  nghiệp logistics Việt Nam chưa thật sự chú trọng  ứng dụng công nghệ thông tin trong khi đây là  một giải pháp quản lý ưu việt. Ngoài ra, hiện nay  có khá nhiều những văn bản pháp lý liên quan  đến lĩnh vực logistics còn chồng chéo, chưa sát  với thực tế, gây khó khăn cho các doanh nghiệp  logistics và tạo tâm lý bất an cho các nhà đầu tư.

Theo ông, cần những giải pháp nào để khắc  phục triệt để vấn đề này?  

Ông Nguyễn Xuân Phúc: Chính phủ cần  thành lập một cơ quan quản lý chuyên cho  ngành logistics nhằm nghiên cứu và đưa ra các  chính sách, các phương án khả thi nhất, ít tốn  kém nhất để quy hoạch lại hạ tầng cho việc  phát triển ngành, nếu không nghiêm túc trong  vấn đề này thì chỉ trong 10 – 15 năm tới các địa  phương sẽ không còn quỹ đất cho các trung  tâm logistics. Các tiêu chuẩn đối với hạ tầng  logistics cũng cần có để từ đó triển khai việc  “NGÀNH LOGISTICS VIỆT  PHẢI VƯỢT QUA NHIỀU LỰC CẢN”  Trước thực trạng doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực logistics còn cạnh tranh thiếu lành mạnh, nhân lực  cho ngành thiếu trầm trọng, quy hoạch tổng thể ngành không hợp lý, đầu tư cơ sở vật chất không đạt  chuẩn và thiếu đồng bộ… ông Nguyễn Xuân Phúc, một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong  lĩnh vực logistics tại Việt Nam, hiện là Tổng giám đốc Công ty CP Logistics U&I (thuộc Công ty  CP Đầu tư U&I – Unigroup) cùng chia sẻ với Tạp chí Nhà Đầu Tư về những trăn trở của ngành.  Ngọc Lan  ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC – TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP LOGISTICS U&I:  53 Tháng 5-6/2015 I NHÀ ĐẦU TƯ  xây dựng cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc  tế, cần xem xét tới yếu tố đồng bộ giữa  việc xây dựng cảng, bến, trung tâm  logistics, hệ thống đường giao thông,  các phương tiện vận chuyển, nâng hạ,  xếp dỡ… Chính phủ cũng cần khuyến  khích và hỗ trợ các địa phương có lợi  thế về vị trí địa lý và kinh tế tổ chức các  khoa đào tạo chuyên ngành logistics  tại các trường đại học địa phương để  giảm tải cho hai trung tâm đào tạo lớn  nhất nước là Hà Nội và TP.HCM, đồng  thời có thể cung cấp nguồn nhân lực  cho các doanh nghiệp logistics địa  phương. Không nên quá lệ thuộc vào tài  chính công để đầu tư hạ tầng logistics!  Việc thay đổi cách tiếp cận với  logistics, hiểu đúng bản chất của  logistics để từ đó có các chính sách vĩ  mô cũng như các chương trình hành  động cụ thể nhằm tạo ra động lực phát  triển ngành logistics là cần thiết. Một  số địa phương muốn cải thiện chỉ số  thu hút đầu tư nhưng chỉ tập trung  vào các chính sách giảm giá thuê đất,  ưu đãi thuế, hỗ trợ an sinh xã hội cho  người lao động… là đúng, nhưng họ  cũng cần hiểu rằng các doanh nghiệp  cũng rất quan tâm đến chi phí hoạt  động, bao gồm cả chi phí logistics, khi  quyết định đầu tư.  Về phía doanh nghiệp thì các doanh  nghiệp Việt trong ngành cần liên kết  với nhau để tạo thành sức mạnh qua  các mối quan hệ mang tính cộng sinh  và chủ động ứng dụng mạnh mẽ công  nghệ thông tin vào quy trình quản lý.  Đây là các việc làm hết sức cần thiết và  có thể chủ động được khi thách thức rất  lớn đến từ các doanh nghiệp logistics  nước ngoài đã và đang “đổ bộ” vào Việt  Nam trong khi doanh nghiệp Việt có quy  mô đầu tư nhỏ, chưa tiếp cận được các  nguồn vốn ưu đãi, khả năng cung cấp  dịch vụ còn hạn chế, chưa thể phát triển  thành các doanh nghiệp 3PL.  Có quá nhiều lực cản để ngành  logistics phát triển! Chính Phủ cần có  chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp  logistics Việt Nam tiếp cận với các  nguồn vốn ưu đãi, các doanh nghiệp  lớn có năng lực cần tạo ra được các  chuỗi cung ứng mà trong đó, họ là nhân  tố quan trọng, và tạo điều kiện để các  doanh nghiệp nhỏ tham gia vào một vài  khâu trong chuỗi cung ứng đó để tạo ra  một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh!

Cuối năm 2015 là thời điểm hình  thành Cộng đồng kinh tế chung  ASEAN (AEC); khoảng thời gian này  cũng là thời điểm Chính phủ Việt Nam  đang tiến hành đàm phán, chuẩn  bị ký kết và đã ký kết các hiệp định  thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam  với Hàn Quốc, EU, Liên minh Kinh tế  Á – Âu… Việc này dù mở ra nhiều cơ  hội, nhưng thách thức vẫn là không  nhỏ với ngành logistics lẫn doanh  nghiệp của ông?

Ông Nguyễn Xuân Phúc: Lợi ích  của nền kinh tế Việt Nam khi AEC  chính thức hình thành là rất lớn, U&I  Logistics cũng như ngành logistics  Việt Nam cũng thấy rất rõ rằng các  doanh nghiệp logistics Việt sẽ có cơ  hội tiếp cận với nhiều thị trường rộng  lớn hơn thông qua các FTA, có cơ hội  hợp tác và học hỏi cùng với các doanh  nghiệp logistics của các quốc gia có  ngành logistics phát triển trong ASEAN  như Thái Lan, Singapore. Tôi cũng hy  vọng sẽ hình thành một “con đường  logistics” kết nối các thành viên AEC  với nhau, các doanh nghiệp logistics  Việt sẽ trở thành những nhân tố quan  trọng tham gia vào con đường này.  Bên cạnh đó, U&I Logistics cũng như  ngành logistics Việt Nam sẽ phải đối  mặt với nhiều khó khăn, bởi hội nhập  đồng nghĩa với cạnh tranh bình đẳng.  Thị trường Việt Nam là miếng bánh màu mỡ mà doanh nghiệp logistics  nước ngoài không thể bỏ qua, khi đó,  doanh nghiệp logistics Việt sẽ phải  cạnh tranh quyết liệt hơn. Nếu không  được hỗ trợ phù hợp và chuẩn bị thật  tích cực thì khả năng phải chấp nhận  từ bỏ cuộc chơi và thua ngay trên sân  nhà là rất cao!  Trân trọng cảm ơn ông!

Thị trường Logistics cuộc cạnh tranh có phải cân sức ?

Trong bối cảnh khi mà hoạt động xuất  nhập khẩu của Việt Nam ngày càng  phát triển, thương mại nội địa ngày  càng mở rộng, Việt Nam tự do hóa dịch  vụ logistics, nhu cầu dịch vụ logistics  ngày càng tăng. Do đó có sự chuyển  biến tích cực tăng dần với các doanh  nghiệp tham gia vào nghành và tốc độ  tăng trưởng cũng khá nhanh.  

Có rất nhiều doanh nghiệp logistics Việt  vừa tham gia vào trong nghành, liền  cân bằng lực và lượng và đã nhanh  chóng sánh ngang với các doanh nghiệp  logistics lớn, không bị rơi vào tình thế làm  “vệ tinh” cho các doanh nghiệp logistics  nước ngoài như một vài năm sau khi Việt Nam  gia nhập WTO và hạn chế thua thiệt ngay  trên sân nhà đối với  lĩnh vực được coi là  nghành dịch vụ cơ sở  hạ tầng của nền kinh  tế, đóng góp lớn cho  sự đổi mới hội nhập  của một quốc gia.  Trong đó, chúng  ta không thể không  nhắc  đến  công  ty Cổ phần Đại Cổ  Việt Logistics. Công  ty được thành lập  tháng 6/ 2007 là một  công ty rất trẻ trong  nghành logistics Việt  Nam nhưng được quy  tụ bởi nhiều chuyên  gia nhiều năm trong  nghề và được trải nghiệm qua các công ty đầu  nghành tại Việt Nam.  DACO Logistics hiện nay có 4 thành viên:  DACO Logistics, DACO Trucking, BGI Logistics,  ASIANA Logistics. Sự kết hợp nhuần nhuyễn  của 4 công ty đã tạo nên một sức mạnh Việt rất  đáng để học hỏi, tự hào cho nghành logistics  Việt Nam.  Một trong những nguồn lực DACO Logistics  là năng lực vận tải với hơn 20 xe đầu kéo  container, 40 rơ mooc, DACO Logistics có thể  đáp ứng các nhu cầu giao nhận, vận chuyển đa  dạng. Đặc biệt là Giao nhận vận chuyển door-  to-door đến các điểm giao hàng trên lãnh thổ  Việt Nam và đặc biệt là các khu công nghiệp,  khu chế xuất.  Với hệ thống đại lý mạnh trên toàn cầu, với  tiêu chí cung cấp dịch vụ luôn uy tín, chất lượng,  với các hợp đồng hợp tác chặt chẽ cùng với  các cảng, hãng tàu, khả năng global logistics  chuyên nghiệp. DACO Logistics luôn tạo được  chỗ đứng vững có tên tuổi trong nghành, tạo  được tiếng vang cho nghành logistics Việt trên  thị trường năm châu.  Không chỉ thế, với đội ngũ nhân viên trẻ, được  đào tạo bài bản là một thế mạnh, kết hợp đội ngũ  quản lý kinh nghiệm, đặc biệt hơn cả là DACO  Logistics may mắn có một vị thuyền trưởng có  tầm vóc. Một cái tên khá quen thuộc, có đóng góp  lớn trong lĩnh vực logistics Việt Nam – Ông Trần  Huy Hiền – Presedent & CEO của DACO Logistics.  Một người lãnh đạo có tầm nhìn xa, logic trong  tư duy quản lý, quyết đoán trong công việc và vô  cùng kiên cường dũng cảm trên mặt trận doanh  thương khắc nghiệt như hiện nay.  Nhờ sự điều hành, lãnh đạo tài tình đó, DACO  Logistics từ khi thành lập đến nay, công ty phát  triển rất tốt và đều đặn, tốc độ tăng trưởng bình  quân 35%/ năm, tạo ra doanh thu hằng năm trên  200 tỷ đồng, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế cho  Nhà nước và các công tác xã hội.  Chứng minh cho những điều đó,Công ty CP  DACO Logistics là 1 trong những công ty vinh dự nằm trong Top 20 Doanh nghiệp  logistics do Viện Logistics Việt Nam  xếp hạng 2014; Thương hiệu mạnh  2014 do Thời báo kinh tế Việt Nam bình  chọn; Top 10 Doanh nghiệp hấp dẫn  ứng viên nhất trên Vietnam Work 2014.  Với những thành tựu như trên, công  ty DACO Logistics xứng đáng có được  một vị trí vững vàng trong nghành  logistics Việt Nam.

BÍ MẬT VỀ NIỀM VUI CỦA  MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO.  

Ông Trần Huy Hiền – Người điều  hành của 2 trong số 4 công ty thành  viên của DACO chia sẽ: Niềm vui lớn  nhất trong công việc là tận mắt nhìn  thấy sự lớn mạnh của khách hàng, sự  phát triển của công ty và sự trưởng  thành của nhân viên.  Một nhà lãnh đạo cho niềm vui của  mình chính là khách hàng, là công việc,  là nhân viên thì đó là một sự hy sinh và  sự toàn tâm toàn lực trọn vẹn. Đi sớm,  về khuya, ngủ muộn, làm việc hăng say  cật lực. Tuy nhiên, là một người làm việc  khoa học, con người của thời buổi hiện  đại, thời gian giành cho bản thân dù  ít ỏi nhưng ông vẫn giành những giây  phút riêng để thư giản cùng gia đình,  chơi thể thao, đọc sách.  Ông hiện còn là Tổng Thư Ký Hiệp  Hội Doanh Nghiệp Dịch vụ Logistics  Việt Nam, là một trong những người  nhiều năm tâm huyết và có sự đóng  góp cho sự phát triển của ngành  Logistics Việt Nam.  Xin chúc cho ông luôn nhiều sức  khỏe và thành công và mãi là người  lãnh đạo tuyệt vời của DACO Group.  Chúc cho DACO Logistics luôn là  công ty nằm trong top dẫn đầu trong  nghành logistics Việt Nam, dẫn đầu  trong việc mang đến cho khách hàng  các chuẩn mực quốc tế về dịch vụ  logistics.

Lo cho LOGISTICS khi hội nhập

Điểm yếu của kinh tế Việt Nam là năng lực  cạnh tranh thương mại còn thấp, chuỗi cung ứng  hàng hóa và hạ tầng giao thông, dịch vụ logistics  chưa hoàn thiện.

CHI PHÍ LOGISTICS CHIẾM  TỚI 25% GDP

Theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc  Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại  Việt Nam, việc nâng cao các dịch vụ, cơ  sở hạ tầng và thương mại sẽ đóng góp  vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy  xuất khẩu các ngành mũi nhọn của Việt  Nam, nhưng cần tạo thuận lợi cho trao  đổi thương mại, giá trị cạnh tranh và  ngành logistics hiệu quả. “Tăng cường  hội nhập trong lĩnh vực cảng biển sẽ  giúp nền kinh tế Việt Nam có giá trị kinh  tế cao hơn, nhưng để làm được điều  này cần cải cách thể chế ở tầm vĩ mô,  tập trung tạo thuận lợi cho hoạt động  thương mại và tạo cạnh tranh với các  quốc gia khác”, bà Victoria nhấn mạnh.  Thống kê của nhiều tổ chức cho thấy,  chi phí cho dịch vụ logistics (gồm các  dịch vụ kho bãi, vận tải, bốc dỡ) tại Việt  Nam khá cao, chiếm tới 25% GDP trong  khi ở các nước phát triển chỉ từ 9 – 15%;  trong đó chi phí vận tải chiếm 30 – 40%  giá thành sản phẩm, tỷ lệ này là 15% ở  các quốc gia khác. Điều này làm giảm  khả năng cạnh tranh của dịch vụ, hàng  hóa của doanh nghiệp Việt.  Sự thiếu đồng bộ của các phương thức  vận chuyển đang tạo ra sự tắc nghẽn  dòng dịch chuyển logistics, làm tăng chi  phí và hạn chế sự phát triển của ngành  logistics trên phạm vi cả nước.  Theo ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám  đốc Công ty Gemadept Logistics, hiện  ngành logistics Việt Nam chủ yếu phát  triển ở quy mô doanh nghiệp nhỏ, dịch  vụ và phạm vi hoạt động còn yếu, trong  khi có ít công ty lớn có tài sản và hạ  tầng logistics, đa dạng dịch vụ và giải  pháp logistics trọn gói.  “Có không ít doanh nghiệp có nhiều  tài sản kho bãi nhưng chỉ thực hiện với  hình thức cho thuê (2PL) với dịch vụ  đơn giản. Thị trường sẽ vẫn tồn tại số  đông doanh nghiệp nhỏ như hiện nay  với lượng khách hàng không lớn trong  phạm vi số ít dịch vụ nhất định, như  khai thuê hải quan, vận tải và giao nhận.  Mỗi doanh nghiệp có hướng đi riêng  tùy theo chiến lược của mình, nhưng để  phát triển mạnh trong dài hạn thì phải  đầu tư về công nghệ, con người, cơ sở  vật chất và hệ thống quản lý nhằm đáp  ứng yêu cầu của thị trường và các khách  hàng lớn”, ông Hải nhấn mạnh.  Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp  hội Hồ tiêu Việt Nam đánh giá, chất  lượng dịch vụ logistics hiện nay tại  Việt Nam chưa cao, ảnh hưởng không  tốt đến hoạt động xuất khẩu. Nhiều  doanh nghiệp gặp không ít rủi ro khi  thuê phải đơn vị vận tải không chuyên  nghiệp dẫn đến chi phí tăng cao, chất  lượng hàng hóa bị ảnh hưởng trong khi  thời gian giao hàng không đảm bảo.  “Công ty nước ngoài rất quan tâm đến  việc đầu tư vào các kho ngoại quan để  dự trữ hàng, lúc cần là xuất hoặc nhập  khẩu ngay được. Trong khi đó, kho  ngoại quan của chúng ta quá thiếu và  yếu, nhiều hàng hóa của Việt Nam phải  tập kết ở kho ngoại quan Singapore  khiến doanh nghiệp gặp khó, nhà nước  thất thu rất nhiều”, ông Nam lưu ý.

CẦN SỚM QUY HOẠCH HẠ  TẦNG CHO LOGISTICS

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Tổng giám  đốc Công ty CP Giao nhận vận tải U&I  (U&I Logistics) cho rằng phải sớm có  các phương án khả thi để quy hoạch lại  hạ tầng cho phát triển ngành logistics,  bởi nếu không thì chỉ trong 10 – 15 năm  nữa, các địa phương sẽ không còn quỹ  đất xây dựng trung tâm logistics; phải  xem xét sự đồng bộ giữa việc xây dựng  cảng, bến, trung tâm logistics, hệ thống  đường giao thông, các phương tiện vận  chuyển, nâng hạ, xếp dỡ… và có thêm  tiêu chuẩn với hạ tầng logistics để xây  dựng cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc tế.  Theo ông Phúc, khi các hiệp định  thương mại tự do có hiệu lực và AEC  chính thức hình thành thì doanh nghiệp  logistics Việt Nam sẽ trở thành những  nhân tố quan trọng tham gia vào “con  đường logistics” kết nối các thành viên  AEC với nhau. Tuy vậy, ngành logistics  Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều khó khăn,  bởi hội nhập đồng nghĩa với cạnh tranh  bình đẳng, và thị trường Việt Nam là  miếng bánh màu mỡ mà doanh nghiệp  logistics nước ngoài không thể bỏ qua,  không còn chỗ cho kiểu “ăn xổi ở thì”.  Còn theo ông Phạm Hồng Hải, để  cải thiện năng lực logistics tại khu  vực trọng điểm Đông Nam Bộ, cần  quy hoạch phát triển các trung tâm  logistics cho khu vực xung quanh  TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Mặt  khác, cần mở đường cao tốc nối Bình  Dương – Đồng Nai – TP.HCM đi cảng  Cái Mép và hạn chế sản lượng thông  qua cảng khu vực TP.HCM (Cát Lái, Q.7,  dưới 1,5 triệu TEU/năm) để giảm kẹt xe  tại khu vực này. Hàng hóa xuất nhập  khẩu phải được thông qua tại các cảng  nước sâu khu vực Cái Mép và nhờ vậy  sẽ khai thác hết tiềm năng các cảng  nước sâu, giảm chi phí vận tải và áp lực  giao thông đường bộ lên các tuyến giao  thông đô thị.  Bên cạnh đó, có một thực tế là Việt  Nam có nhiều tiềm năng để phát triển  cảng biển nước sâu quy mô lớn, nhưng  cho đến giờ vẫn chưa có nhiều cảng  biển đạt chuẩn quốc tế được đầu tư và  còn quá ít doanh nghiệp tham gia đầu  tư, quản lý cảng biển mang tầm quốc tế.

Sức hút ISO 9001 phiên bản 2015

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự đổi mới không ngừng của công nghệ thông tin, “ISO” cũng đang được nâng cấp và đổi mới.

H  iện có nhiều bộ tiêu chuẩn  ISO như: Bộ tiêu chuẩn  ISO 9000 (gồm ISO 9000,  ISO 9001, ISO 9004…) dành  cho hệ thống quản lý chất  lượng; Bộ tiêu chuẩn ISO  14000 (gồm ISO 14001, ISO 14004…)  dành cho hệ thống quản lý môi trường;  Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 (gồm ISO  22000, ISO 22002, ISO 22003, ISO 22004,  ISO 22005, ISO 22006…) dành cho hệ  thống quản lý an toàn thực phẩm…  ISO 9000 xuất phát từ yêu cầu quốc  tế hóa, hội nhập kinh tế thế giới và vấn  đề nóng bỏng nhất hiện nay như ký kết  hiệp định thương mại TPP, các doanh  nghiệp Việt Nam phải đáp ứng các tiêu  chuẩn quốc tế về sản phẩm và dịch vụ  nếu muốn tồn tại và phát triển.  Trong các bộ tiêu chuẩn quốc tế do  tổ chức ISO ban hành, ISO 9001 là tiêu  chuẩn quan trọng nhất và được phổ  biến rộng rãi nhất với gần 2 triệu tổ  chức đang xây dựng và áp dụng trên  toàn thế giới. Tiêu chuẩn cung cấp  các hướng dẫn và công cụ cho doanh  nghiệp nhằm đảm bảo các sản phẩm  của mình luôn đáp ứng mong đợi của  khách hàng với chất lượng ổn định và  không ngừng được nâng cao. Sự thay  đổi của tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng rất lớn  đến mọi hoạt động của doanh nghiệp,  đặc biệt đối với 200 ngàn doanh nghiệp  đang được chứng nhận tại Việt Nam.  Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu  chuẩn quốc tế ISO 9001 phiên bản 2015  đang được Tổ chức ISO – Tổ chức tiêu  chuẩn hóa quốc tế – xem xét và đang ở  những bước cuối cùng trước khi chính  thức được ban hành – dự kiến chậm  nhất là cuối năm 2015 này. Đây là một  trong những tiêu chuẩn do tổ chức ISO  ban hành được biết đến rộng rãi nhất  trên thế giới. Phiên bản mới lần này  mang đến nhiều thay đổi rất quan trọng:  1. Đưa khái niệm “quản lý theo đánh  giá rủi ro” – RISK BASED THINKING –  vào các yêu cầu của tiêu chuẩn nhằm  ngăn ngừa những điều không mong  muốn. Đây là khái niệm mới với ISO  9001 nhưng rất thích hợp với sự phát  triển của khoa học quản lý doanh  nghiệp hiện nay.  2. Nhấn mạnh hơn nữa khái niệm  “tiếp cận quản lý theo quá trình” và  ứng dụng nhiều hơn nữa nguyên tắc  P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) vào quá  trình. Đây là những nội dung vốn đã rất  thành công từ ISO 9001 phiên bản 2008.  3. Thay đổi cấu trúc của tiêu chuẩn  nhằm cập nhật những tiến bộ của khoa  học quản lý doanh nghiệp hiện nay, và  làm cho hệ thống quản lý chất lượng  theo ISO 9001 dễ dàng tích hợp với các  tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác.  Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1998  dưới hình thức Văn phòng đại diện của  tổ chức chứng nhận QMS Certification  Services (Australia), tháng 8/2001 Công  ty QMS Việt Nam chính thức thành lập,  là công ty thành viên của tập đoàn  chứng nhận QMS Australia, cung cấp  dịch vụ về đánh giá và Chứng nhận  hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn  quốc tế cho khách hàng tại Việt Nam,  Lào, Campuchia, và đang mở rộng sang  Nhật Bản, Sri Lanka.  QMS mở rộng các hoạt động của  mình đến các dịch vụ Tư vấn (hệ thống  quản lý, chiến lược kinh doanh, tái cấu  trúc doanh nghiệp, giải pháp tích hợp  công nghệ thông tin, nguồn nhân lực  và ISO điện tử,…) và đào tạo (đánh giá  viên nội bộ, đánh giá viên bên ngoài,  5S, Kaizen, Lean, quản trị kinh doanh,  quản trị chuỗi cung ứng, quản trị rủi  ro và các kỹ năng mềm thiết yếu trong  hoạt động kinh tế,…)  Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự  tiến bộ của công nghệ thông tin, Tổ  chức ISO hy vọng phiên bản mới lần  này sẽ gắn liền với hoạt động của  doanh nghiệp hơn nữa, cung cấp một  bộ khung quản lý tốt các quá trình  hoạt động của doanh nghiệp nhằm tiến  đến sự hiệu quả hơn nữa trong quản  lý, tăng cao năng lực cạnh tranh của  doanh nghiệp trong sân chơi toàn cầu.

ISO LÀ GÌ?  ISO là tên viết tắt của Tổ  chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá  (International Organization for  Standardization), được thành lập  vào năm 1946 và chính thức hoạt  động vào ngày 23/2/1947, nhằm  mục đích xây dựng các tiêu chuẩn  về sản xuất, thương mại và thông  tin. ISO có trụ sở ở Geneva (Thụy Sĩ)  và là một tổ chức quốc tế chuyên  ngành có các thành viên là các cơ  quan tiêu chuẩn quốc gia của 111  nước. Mục đích của các tiêu chuẩn  ISO là tạo điều kiện cho các hoạt  động trao đổi hàng hóa và dịch vụ  trên toàn cầu trở nên dễ dàng, tiện  dụng hơn và đạt được hiệu quả.  Tùy theo từng nước, mức độ tham  gia xây dựng các tiêu chuẩn ISO có  khác nhau, ở một số nước, tổ chức  tiêu chuẩn hóa là các cơ quan  chính thức hay bán chính thức của  chính phủ. Tại Việt Nam, tổ chức  tiêu chuẩn hoá là Tổng cục Tiêu  chuẩn – Đo lường – Chất lượng,  thuộc Bộ Khoa học – Công nghệ.

Tin cậy và tôn trọng vì lợi ích cộng đồng

Bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu rộng như hiện nay rất cần sự kết hợp chặt chẽ  giữa doanh nghiệp và báo chí. Do vậy, báo chí và doanh nghiệp cần cởi mở hơn,  đặc biệt phải tin cậy và tôn trọng nhau vì lợi ích chung của cộng đồng: doanh  nghiệp cung cấp thông tin chính xác và báo chí phải khách quan trong việc đưa  thông tin đến công chúng.

Đó là ý kiến của nhiều doanh nghiệp  trong tọa đàm “Kết nối để phát triển”  do Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM  phối hợp cùng báo điện tử Infonet,  BizLIVE, Tạp chí Nghề Báo và Hiệp hội  Doanh nghiệp TP.HCM vừa tổ chức tại  TP.HCM hôm 19/6. Sự kiện này nằm trong chuỗi  hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Báo  chí Cách mạng Việt Nam.

CẦU NỐI  

Ngày nay, doanh nghiệp phải đương đầu  với nhiều thử thách từ thị trường, đối tác, nhu  cầu của người tiêu dùng trong khi các công  cụ quảng bá tiếp thị đã thay đổi nhiều theo xu  thế chung, không đơn thuần là hình ảnh quảng  cáo mà còn là công cụ tương tác, phản hồi giữa  doanh nghiệp với người tiêu dùng.  Ngược lại, ngoài việc truyền đạt tiếng nói  của người dân về các vấn đề xã hội, văn hóa,  chính trị, các cơ quan truyền thông như báo,  đài còn là cầu nối giữa người tiêu dùng với  doanh nghiệp, những biến động của thị trường,  những phản ánh của người dân sẽ được ghi  nhận, truyền đạt và gửi đến các doanh nghiệp.  Khi cần truyền tải một thông điệp nào đó,  doanh nghiệp vẫn lựa chọn các đơn vị truyền  thông để có phản ánh khách quan, trung thực  nhất nhằm đưa sản phẩm, thương hiệu đến  người tiêu dùng là bạn đọc.  Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất  động sản TP.HCM đánh giá, báo chí có vai trò  rất lớn trong việc phát triển kinh tế – xã hội của  đất nước lẫn hoạt động của doanh nghiệp. “Thời  gian qua, trong lĩnh vực bất động sản, nhiều  chủ trương, chính sách có lợi cho người dân  sẽ không thể đạt được tác động hiệu quả nếu  không có sự tham gia, tranh luận từ phía các cơ  quan báo đài”, ông Châu nói và dẫn chứng hàng loạt vấn đề, từ gói 30.000 tỷ đồng, vấn  đề thế chấp bất động sản hình thành  trong tương lai, việc cho Việt kiều mua  bất động sản, người thu nhập thấp  được mua nhà ở xã hội…  Chia sẻ về vai trò của báo chí, ông  Đỗ Long – Tổng giám đốc Công ty  Bita’s cho rằng nhà báo ở Việt Nam  hiện nay còn quan trọng hơn cả luật  sư, bởi khi gặp vấn đề, báo chí là nơi  để doanh nghiệp chia sẻ khó khăn,  vướng mắc gặp phải nhằm tìm kiếm  sự hỗ trợ, bên cạnh các cơ quan quản  lý nhà nước. “Trước đây, chúng tôi  muốn quảng bá sản phẩm trên chính  phương tiện vận chuyển của công  ty nhưng điều này không được cho  phép, xe của chúng tôi đi đến đâu bị  phạt đến đó. Chúng tôi gửi văn bản tới  chính quyền địa phương nhưng cũng  không giải quyết được, sau nhờ có  báo chí lên tiếng thì doanh nghiệp mới  được quảng cáo trên các phương tiện  vận tải của doanh nghiệp mình. Như  vậy, có thể thấy rõ rằng kênh để doanh  nghiệp và chính quyền hiểu nhau là  báo chí”, ông Long chia sẻ.

 PHẢI NÂNG CHẤT BÀI VIẾT  

Từng giữ vị trí lãnh đạo của nhiều  doanh nghiệp trong và ngoài nước, ông  Đỗ Hòa – Giám đốc Công ty Tinh hoa  quản trị cho rằng, các thông tin trên  báo chí là kênh quan trọng giúp doanh  nghiệp tham khảo và định hướng cho  sản xuất kinh doanh bởi doanh nghiệp  muốn thành công thì phải nắm bắt và  hiểu được thị trường. Mặt khác, báo chí  và doanh nghiệp cần thông cảm, chia  sẻ với nhau, nên báo chí cần chính xác,  thận trọng với tinh thần xây dựng.  “Báo chí là tai, là mắt, là miệng, là  kênh để cho khách hàng hiểu được sản  phẩm của doanh nghiệp mình. Không  có doanh nghiệp nào hoạt động được  mà không có sự liên hệ với báo chí!”,  ông Hòa đánh giá, và cho rằng, cần  nâng chất lượng các bài viết về kinh  tế, vì “chất lượng các bài viết về kinh tế  của các báo ở một số nước trong khu  vực phân tích sâu về chiến lược, thương  hiệu. Nếu chất lượng bài báo cao thì  kiến thức quản trị và kinh doanh của  doanh nghiệp cũng được nâng cao”.  Luật sư Phạm Ngọc Hưng – Phó chủ  tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp  TP.HCM cho rằng, báo chí cần cẩn  trọng trong việc thông tin hoạt động  của doanh nghiệp, bởi lẽ, một tin tức  trên báo chí có thể giúp doanh nghiệp  thoát khỏi chuyện rắc rối nhưng cũng  có thể khiến doanh nghiệp “té đau”.  Công bố số liệu của một khảo sát  được thực hiện lấy ý kiến từ hơn 400  phóng viên, ông Huỳnh Dũng Nhân –  Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM lưu  ý, trong top 5 các đơn vị, ngành nghề  ngại cung cấp thông tin cho báo chí có  khối doanh nghiệp.  “Không phải tờ báo nào, nhà báo nào  cũng viết sai về doanh nghiệp, về kiến  thức kinh tế hay cố ý viết sai vì quyền  lợi cá nhân. Khi doanh nghiệp không  hợp tác cung cấp thông tin, phóng viên  cũng rất khó khăn trong việc tìm kiếm  thông tin để chia sẻ cho độc giả. Vì vậy,  rất mong doanh nghiệp thông cảm với  nỗi khổ của những người làm báo như  chúng tôi”, ông Nhân bày tỏ. Do vậy,  những người làm báo cũng mong muốn  doanh nghiệp cởi mở hơn, các hiệp hội,  ngành nghề cũng nên tổ chức nhiều  buổi gặp gỡ với báo chí để trao đổi,  cập nhật thông tin về ngành nghề của  mình, tránh được tình trạng phóng viên  viết sai do không nắm được vấn đề.

Free jailbreak

Ihrem Computer oder Mobilgerät eingegeben hat.Samsung Galaxy Note 3 N9000 Best Price in India 2015.Do we manage your property?Hot HD wallpapers recommended everyday The best App for you to browse and acquire wallpapers!In an ideal world, yes, it should work.Zoom for a flawless final rendering.How do you rate this product?Simple jailbreak tool for AppleTV.Or upper versions of the software to release immediately free jailbreak iphone 5 jailbreak free. CMOS is simply an acronym for complementary metal oxide semiconductor.Any claim must be made within the applicable warranty period.Jailbreak pangu of this Instant Cydia Download for any iPhone, iPad or iPod Touch instantly.Still important to take regular backups of your phone.

Báo chí xưa và nay

Lịch sử báo chí Việt Nam đã phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau với khá  nhiều thăng trầm do tác động của các điều kiện lịch sử, xã hội. Từ những năm  1900 trở đi, báo chí ở Sài Gòn phát triển khá mạnh, được người dân đón đọc vào  mỗi buổi sáng. Đến nay, báo chí được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu  của mỗi người dân, bất kể loại hình nào…

TỜ BÁO QUỐC NGỮ ĐẦU TIÊN

Khái niệm báo chí Việt Nam ra đời từ khi tờ Gia  Định báo ra mắt số đầu tiên vào ngày 15/4/1865,  có khổ 25 cm x 32 cm, phát hành hàng tuần tại Sài  Gòn và tồn tại suốt 44 năm. Nhiều nhà chuyên môn  đánh giá, Gia Định báo ra đời đã đặt nền móng  cho sự hình thành báo chí Việt Nam, khởi đầu cho  phong trào báo chí ở Nam kỳ. Lúc ấy, Gia Định báo  phát hành trong phạm vi vùng chiếm đóng của thực  dân Pháp, gồm 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ, bán với  giá 0,97 đồng/tờ. Thời gian đầu, Gia Định báo ra mỗi  tháng 1 kỳ vào ngày 15 hàng tháng, sau tăng lên  mỗi tháng 2 kỳ, rồi mỗi tuần 1 kỳ. Tuy nhiên, ngày ra  báo và số trang thì không cố định, lúc chỉ có 4 trang,  khi thì tăng đến 12 trang.  Trong một thời gian khá dài, khi Trương Vĩnh Ký  (Pétrus Ký, 1837-1898) phụ trách tờ Gia Định báo,  ông đã làm được điều mình hằng chủ trương “cách  nói tiếng An Nam ròng” và viết chữ quốc ngữ phải  “trơn tuột như lời nói”. Trương Vĩnh Ký đã có công  lớn trong việc cổ động cho cách học mới và truyền  bá chữ quốc ngữ.  Tác giả Khổng Xuân Thu trong cuốn sách viết về  Trương Vĩnh Ký xuất bản năm 1958 cho rằng, “Thật  ra thoạt tiên đây chỉ là một tờ thông tin cho các tay  thông ngôn chính phủ Nam Kỳ cóp nhặt tài liệu… Có  thể bảo rằng Gia Định báo dưới thời quản nhiệm  của E.P chỉ là một bản dịch Việt văn của tờ Courrier  de Saigon không hơn không kém…”.  Còn Thống đốc chỉ huy trưởng Nam Kỳ lúc bấy  giờ là G.Roze, trong công văn gửi Bộ trưởng Bộ  Thuộc địa Pháp ngày 9/5/1865 đã nói rõ, mục  đích xuất bản tờ báo này là: “Số đầu tiên của tờ  Gia Định báo được in bằng chữ An Nam, theo  chữ cái Latin, phát hành vào ngày 15 tháng 4  vừa qua. Tờ báo này nhằm phổ biến trong dân  chúng bản xứ những tin tức đáng cho họ quan  tâm và cho họ có một kiến thức về những vấn  đề mới có liên quan đến văn hoá và những tiến  bộ về nông nghiệp… Báo chí xuất bản mỗi tháng  một kỳ sẽ là một việc có ích không chối cãi  được và nó sẽ góp phần thay thế chữ Hán, một  thứ chữ mà chỉ có một số thiểu số quan lại đọc  được mà thôi”.  Sau Gia Định báo, tờ báo chuyên về kinh tế  đầu tiên ra ngày 1/8/1901 là Nông cổ mín đàm  (ngồi uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi  buôn) có khổ 20 cm x 30 cm, phát hành vào thứ  năm hàng tuần tại Sài Gòn.

BÁO CHÍ CÁCH MẠNG RA ĐỜI

Báo chí cách mạng Việt Nam xuất hiện từ khi  lãnh tụ vĩ đại Nguyễn Ái Quốc bước lên vũ đài  chính trị. Chủ tịch – Nhà báo kiệt xuất Hồ Chí  Minh từng sử dụng 50 bút danh, sáng tác gần  500 tranh truyện và ký, hơn 2.000 bài báo các  loại viết bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Nga,   Hoa, Việt, đăng trên 50 tờ báo và tạp chí  ở trong và ngoài nước. Bác Hồ còn là  người tham gia sáng lập nhiều tờ báo,  gồm Người cùng khổ (Le Paria) năm  1922, Quốc tế nông dân (1924), Thanh  Niên (1925), Công Nông (1925), Lính  Kách mệnh (1927), Thân Ái (1928), Đỏ  (1929), Việt Nam độc lập (1941) và Cứu  quốc (1942).  Tờ Người Cùng Khổ do Chủ tịch Hồ  Chí Minh sáng lập và đồng thời là chủ  bút, viết bằng tiếng Pháp, phát hành  tại Pháp. Tờ báo cách mạng tiếng  Việt đầu tiên ra số đầu tiên vào ngày  21/6/1925 cũng do Bác Hồ sáng lập là  tờ Thanh Niên. Đây là cơ quan ngôn  luận của Tổng bộ Hội Việt Nam Cách  mạng Thanh niên, lúc đầu báo ra hàng  tuần, in mỗi kỳ trên 100 bản tại cơ sở  bí mật ở Quảng Châu, Trung Quốc. Về  sau, do khó khăn về điều kiện in nên số  sau cách số trước thường từ 3 – 5 tuần,  tổng cộng ra được 88 số. Tháng 4/1927,  Tưởng Giới Thạch khủng bố cách mạng  Trung Quốc và những người cách mạng  Việt Nam trên đất Quảng Châu. Nguyễn  Ái Quốc bí mật sang Liên Xô (cũ), cơ  quan báo Thanh Niên chuyển đến  Hồng Kông, tiếp tục xuất bản cho đến  cuối năm 1929.  Còn tờ Việt Nam Độc Lập là tờ báo  đầu tiên trong hệ thống báo chí của  mặt trận Việt Minh, cũng là tờ báo cách  mạng bằng tiếng Việt đầu tiên do Chủ  tịch Hồ Chí Minh sáng lập trong nước,  số đầu tiên ra ngày 1/8/1941 tại Pắc Bó.  Lúc này, Bác đang lãnh đạo thí điểm  xây dựng Việt Minh ở Cao Bằng, tiến  tới xây dựng căn cứ địa cách mạng tại  tỉnh này. Từ đó đến ngày 30/9/1945,  báo ra được 120 số; 30 số đầu do Bác  thực hiện, sau đó từ tháng 8/1942 giao  cho các đồng chí và học trò là Phùng  Chí Kiên, Phạm Văn Đồng, Vũ Anh, Võ  Nguyên Giáp đảm trách.  Từ kinh nghiệm bản thân, trong bài  nói chuyện tại Đại hội III Hội Nhà báo  Việt Nam ngày 7 – 8/9/1962, Bác chỉ  ra nhiệm vụ của báo chí là “… phục vụ  nhân dân, phục vụ cách mạng. Đó là  nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta,  cũng là nhiệm vụ của báo chí ta”. Bác  cũng khuyên các nhà báo chú ý giữ gìn  sự trong sáng của tiếng Việt, bởi “Tiếng  nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô  cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta  phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho  nó phổ biến ngày càng rộng khắp”.  Đặc biệt, Bác nhắc nhở phải luôn  luôn trung thực về nội dung, coi đó như  là một tiêu chuẩn đạo đức của người  làm báo, vì lẽ “Không biết rõ, hiểu rõ,  chớ nói chớ viết. Khi không có gì cần  nói, không có gì cần viết, chớ nói chớ  viết càn”, “Không nên chỉ nói cái tốt mà  giấu đi cái xấu. Nhưng phê bình phải  đúng đắn…”.  Ngày 5/2/1985, Ban bí thư Trung  ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra  quyết định số 52 lấy ngày 21/6 hàng  năm là ngày Báo chí Cách mạng Việt  Nam. Trải qua các thời kỳ lịch sử, báo  chí Việt Nam luôn mang trên mình  trọng trách và sứ mệnh lịch sử vẻ vang.

BÁO CHÍ NGÀY NAY

Sau ngày đất nước thống nhất, báo  chí Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh  cả về số lượng và chất lượng, đồng thời  dần hình thành hệ thống thông tấn,  báo chí, phát thanh, truyền hình rộng  khắp với nội dung phong phú, hiệu quả,  hình thức đẹp, sinh động và hấp dẫn;  đi sâu vào đời sống xã hội, phát hiện,  giới thiệu các mô hình mới, người tốt,  việc tốt; góp phần nâng cao dân trí, phê  phán tham nhũng và đóng góp ý kiến  của cử tri vào đời sống chính trị quốc  gia… Theo thống kê của Bộ Thông tin  và Truyền thông, Việt Nam hiện có 838  cơ quan báo chí in với 1.111 ấn phẩm,  89 ấn phẩm điện tử và 265 trang thông  tin tổng hợp.  Tuy vậy, sự phát triển quá nhanh  và nhiều ấn phẩm báo chí đã phần  nào làm “biến dạng” báo chí, đơn  cử như các thông tin về “đâm, cướp,  giết, hiếp”, “báo chí lá cải” đã báo  động sự xuống cấp của đạo đức xã  hội, nhất là những ấn phẩm “cộng  sinh” trên “lưng” những tờ chính  thống, buộc những người làm báo  phải cất lên tiếng nói mạnh mẽ,  đồng thời, cơ quan quản lý nhà  nước phải mạnh tay trong quản lý.  Trong một lần phỏng vấn với  người viết, ông Đào Văn Lừng – Vụ  trưởng, Trưởng cơ quan Thường  trực Ban Tuyên giáo Trung ương  tại TP. Hồ Chí Minh từng đánh  giá, “cải” thì cũng có dăm bảy  loại, như “cải ngọt”, “cải chua”, “cải  đắng”, thậm chí là “cải độc”! Việc  xuất hiện nhiều “ấn phẩm phụ” với  những thông tin “cướp, giết, hiếp”  đậm đặc trên các ấn phẩm phụ có  thể là báo động về sự “xuống cấp”  của nền đạo đức xã hội, nhưng  chắc chắn nó không phản ánh  đúng toàn cảnh tình hình đất nước  hiện nay và có thể tạo nên nhận  thức lệch lạc, bi quan, phản cảm,  trái luân thường đạo lý, kích thích  thị hiếu thấp kém, tầm thường, “bi  kịch hóa” mặt tối của xã hội nơi  người đón nhận thông tin.  Theo ông Lừng, internet ra đời đã  tạo ra không gian vô hạn cho thông  tin và truyền thông. “Suy cho cùng,  ta phải nhận thức, quản lý và sử  dụng internet như thế nào để khai  thác được lợi ích và hạn chế mặt  bất lợi của nó. Việc ra đời hàng loạt  các trang tin tổng hợp trong thời  gian qua là xu hướng tất yếu, vấn  đề là phải có hành lang pháp lý để  vừa tạo điều kiện để nó phát triển,  vừa quản lý hiệu quả. Vấn đề quản  lý bản quyền trên không gian mạng  đã và đang là một thách thức đối  với cả cơ quan báo chí và cơ quan  quản lý. Rõ ràng, việc sao chép bất  hợp pháp các tin, bài trên các ấn  phẩm báo chí không chỉ gây thiệt  hại về mặt kinh tế, mà còn tác động  tiêu cực về đạo đức, kéo lùi sự phát  triển”, ông Lừng nhấn mạnh.

CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

SỰ PHÁT TRIỂN QUÁ NHANH VÀ  NHIỀU ẤN PHẨM BÁO CHÍ ĐÃ PHẦN  NÀO LÀM “BIẾN DẠNG” BÁO CHÍ, ĐƠN  CỬ NHƯ CÁC THÔNG TIN VỀ “ĐÂM,  CƯỚP, GIẾT, HIẾP”, “BÁO CHÍ LÁ CẢI”  ĐÃ BÁO ĐỘNG SỰ XUỐNG CẤP CỦA  ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI, NHẤT LÀ NHỮNG  ẤN PHẨM “CỘNG SINH” TRÊN “LƯNG”  NHỮNG TỜ CHÍNH THỐNG.

Giá tăng nhưng không sốt

Theo Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm số lượng giao dịch thành công  trên thị trường địa ốc là 14.000 sản phẩm; trong đó, thị trường Hà Nội  và Thành Phố Hồ Chí Minh với lần lượt 7.500 và 7.050 giao dịch  thành công, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là thị trường  không chỉ nóng với phân khúc căn hộ bình dân, tầm trung mà còn nóng cả  ở phân khúc căn hộ cao cấp, đất nền, nhà phố.

KHÔNG SỐT GIÁ

Hiện nay, nhiều nhà môi giới BĐS, các chủ  đầu tư đang dùng nhiều chiêu thức khác nhau  nhằm “đánh bóng” đẩy giá dự án tăng để trục  lợi. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng chiêu  thức đánh bóng này không thực sự hiệu quả vào  giai đoạn này. Bởi trước đây khi thị trường BĐS  còn sơ khai, người mua không có kinh nghiệm  nhiều, bắt chước nhau nối đuôi nhau mua. Còn  bây giờ người mua thận trọng hơn và có đủ kiến  thức để chọn lựa mua hay đầu tư nhà đất phù  hợp với túi tiền của bản thân.  Nếu so sánh tương quan thị trường BĐS 2015  cho thấy có nhiều nét tương đồng với năm 2007.  Trong đó, chính sách tiền tệ, lãi suất huy động  thấp, lãi suất cho vay cao nhưng không vượt quá  10% trong năm đầu tiên. Tương đồng tiếp theo  đó là việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).  Và cuối cùng đó là sự điều tiết của bình thông  hơi tài chính, khi thị trường chứng khoán lao dốc  các nhà đầu tư bắt đầu chuyển qua đầu tư BĐS.  Theo ý kiến của giới chuyên gia, lượng giao  dịch thành công cao gấp 2,3 lần đánh dấu bước  đổi thay trên thị trường. Nguồn cung bắt đầu  tăng, chủ đầu tư và sàn giao dịch quảng cáo  nhiều nên tạo cảm giác có nhiều dự án, nhưng  thực ra không có bao nhiêu nhà đầu tư làm dự  án ở thời điểm này. Hiện TP.HCM có chưa tới  100 dự án triển khai, chỉ có khoảng 30-40 dòng  sản phẩm được chào bán trên thị trường, còn  rất nhiều dự án vẫn bất động hoặc bán với hình  thức thăm dò thị trường.  Giá BĐS một số vùng có chiều hướng nóng  lên, có tăng lên thật nhưng không có chuyện giá  ảo. Theo một chuyên gia BĐS, mức giá nhà hiện  nay tăng 5%-10% nhưng chỉ nằm trong giá giao  dịch thật sự vì giữa năm 2014 trở về trước các dự  án đa phần là bán lỗ. Đối với những dự án mới  triển khai phải đóng tiền sử dụng đất theo bảng  giá đất năm 2015 tăng hơn năm 2014, giá nhân  công năm nay cũng tăng thì chắc chắn chi phí  tăng, doanh nghiệp buộc phải tăng giá. Chính  vì vậy chuyên gia này khuyến cáo khách hàng  nên mua theo nhu cầu thực của mình, tránh tình  trạng “lướt sóng” đầu tư sẽ không hiệu quả.

NGƯỜI MUA HIỆN  NAY ĐÃ ĐỦ TỈNH  TÁO ĐỂ BIẾT  QUAY LƯNG ĐỐI  VỚI NHỮNG DỰ  ÁN BĐS TĂNG  GIÁ BÁN BẤT  HỢP LÝ NÊN  CÁC CHỦ DỰ ÁN  CẦN CÓ CHÍNH  SÁCH BÁN HÀNG  CẠNH TRANH  THỰC SỰ.

NHỮNG BIẾN ĐỘNG NỬA CUỐI NĂM

So sánh thị trường BĐS năm 2015, nhiều  chuyên gia nhận xét hiện nay thị trường đang  có lợi thế cho người mua. Nguồn cung đang  nhiều, có sự cạnh tranh trên thị trường nên các  chủ đầu tư sẽ tìm cách thu hút khách hàng bằng  những sản phẩm có chất lượng, địa điểm tốt và  giá cả hợp lý, người mua có nhiều lựa chọn.  Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội  BĐS TP.HCM (HoREA), hiện vẫn có chủ đầu tư  được nhà môi giới BĐS, sàn giao dịch “đánh  bóng” để đẩy giá dự án của họ lên, tăng 10%-  20% để trục lợi. Nhưng ông Châu cũng khẳng  định rằng: Người mua hiện nay đã đủ tỉnh táo  để biết quay lưng đối với những dự án BĐS tăng  giá bán bất hợp lý nên các chủ dự án cần có  chính sách bán hàng cạnh tranh thực sự.  Có một thực tế là hiện nay có rất ít dự án mới  ra đời do khó khăn trong việc bồi thường giải  phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất đóng quá cao,  lại gánh thêm chi phí ký quỹ, bảo lãnh, chi phí  xây dựng mới tăng… Nguồn cung tăng ít trong  khi nhu cầu nhà ở tăng sẽ dẫn đến nguy cơ  tăng giá BĐS thời gian tới. Đặc biệt, từ ngày 1/7,  thời điểm luật cho phép Việt kiều và người nước  ngoài được mua nhà ở Việt Nam khả năng sẽ  có những biến động nhất định trên thị trường.  Chính vì vậy vào lúc này, những doanh nghiệp  BĐS còn quỹ đất lớn, có sẵn mặt bằng sẽ là tâm  điểm chú ý của thị trường và người mua.  Có thể thấy các chính sách, giải pháp của  Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị  trường bất động sản đã có tác động tích cực.  Thị trường đã chuyển biến mạng mẽ với sự thay  đổi cơ cấu sản phẩm bất động sản phù hợp với  nhu cầu và sức mua của người dân; đồng thời,  những kênh vốn ưu đãi cùng các điều kiện giúp  người dân tiếp xúc thuận lợi hơn với nguồn vốn  này để họ sớm có nhà ở.

Giới nhà giàu săn biệt thự nghỉ dưỡng ven Bắc Trung Bộ

Với tầng lớp trung lưu đang  gia tăng nhanh nhất khu vực  Đông Nam Á, việc ngày càng  có nhiều người đủ khả năng sở  hữu các biệt thự nghỉ dưỡng  ven biển hạng sang đặt ra một  bài toán mới cho giới tạo lập  bất động sản tại khu vực Bắc  Trung Bộ.

ĐÓN DÒNG TIỀN LỚN
Cùng với sự hồi phục đi lên của thị trường chung, một dòng tiền lớn cũng đang chờ trực đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam đặc biệt là phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng. Ước tính, trong khoảng 3 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm có khoảng trên 3 tỷ USD đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam từ nguồn vốn FDI và kiều hối chuyển về nước. Trong khi đó, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, trong bối cảnh thị trường đầu tư ở Việt Nam hiện nay, mặc dù tồn tại nhiều kênh đầu tư nhưng không nhiều cơ hội đầu tư ngoài lĩnh vực bất động sản. Tính toán của các tổ chức tư vấn cho thấy, lợi nhuận từ đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng ở thời điểm hiện tại có thể lên tới mức từ 8 – 9%. Đồng thời, mặt bằng lãi suất nói chung ở Việt Nam hiện nay đang ở mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua cũng sẽ tạo thêm động lực mạnh mẽ cho việc xuống tiền mua hay đầu tư vào dòng sản phẩm này. Một tín hiệu quan trọng nữa cho phép chúng ta lạc quan hơn về triển vọng của thị trường biệt thự nghỉ dưỡng ở Việt Nam trong thời gian tới đến từ Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7. Trong đó, điểm đáng chú ý nhất của luật mới lần này chính là nội dung “nới” quy định về mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người nước ngoài và Việt kiều. Không những thế, vừa qua, Bộ Xây dựng chính thức có đề xuất lên Chính phủ xem xét chấp thuận cho người nước ngoài được phép gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam thêm 50 năm. Như vậy, trong trường hợp đề xuất trên của Bộ Xây dựng được thông qua, người nước ngoài sẽ có thể sở hữu nhà ở tại Việt Nam tới 100 năm. Đây sẽ là giải pháp quan trọng góp phần tháo gỡ một trong những nút thắt lớn của thị trường bất động sản Việt Nam, đặc biệt

SĂN BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ GIỚI NHÀ GIÀU

Với tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, việc ngày càng có nhiều người đủ khả năng sở hữu các biệt thự nghỉ dưỡng ven biển hạng sang đặt ra một bài toán mới cho giới tạo lập bất động sản tại khu vực Bắc Trung Bộ. Gia Cát là phân khúc hạng sang như biệt thự nghỉ dưỡng ven biển. Những diễn biến thực tế trên thị trường bất động sản khoảng 1 năm trở lại đây cũng cho thấy, niềm tin người mua đã thực sự quay lại với dòng sản phẩm biệt thự. Theo kết quả khảo sát của các tổ chức tư vấn quốc tế, do nhu cầu mua lớn nên giá bán và thanh khoản phân khúc biệt thự tại nhiều khu vực đều tăng trưởng đột biến so với cuối năm 2013, với mức tăng trung bình khoảng 5 – 7% tùy từng dự án.

KHAN HIẾM NGUỒN CUNG

Các chuyên gia bất động sản cho rằng, năm 2015 sẽ là năm rất hào hứng đối với thị trường bất động sản nhất là phân khúc bất động sản cao cấp trong đó có biệt thự nghỉ dưỡng ven biển. Theo đánh giá của ông Trần Ngọc Quang, Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hiện nay là lúc phù hợp để mua nhà vì có nhiều lựa chọn về vị trí, diện tích, giá bán… Kể cả với những người đầu tư, thời điểm này cũng có nhiều cơ hội. Theo Tập đoàn Tư vấn Boston của Mỹ (BCG), dự kiến đến năm 2020, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam sẽ tăng lên tới 33 triệu người, gấp gần 3 lần con số 12 triệu người vào năm 2012. Với tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, việc ngày càng có nhiều người đủ khả năng sở hữu các biệt thự nghỉ dưỡng ven biển hạng sang đặt ra một bài toán mới cho giới tạo lập bất động sản tại khu vực Bắc Trung Bộ. Dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng ven biển cao cấp vẫn luôn giữ được sự ổn định do nhu cầu của một bộ phận không nhỏ khách hàng có khả năng chi trả với giá từ khoảng 250 nghìn đến hơn 1 triệu USD/căn biệt thự. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là, trong khi thanh khoản chung trên thị trường ngày càng được cải thiện, giá bán có xu hướng tăng lên thì nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ hiện nay lại không nhiều. Khảo sát thực tế cho thấy, suốt dọc dải đất Bắc Miền Trung gồm 5 tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, trừ dự án FLC Samson Residence do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, gần như không có bất kỳ một dự án biệt thự nghỉ dưỡng ven biển nào có quy mô đáng kể. Thông tin từ đại diện Tập đoàn FLC cho biết, dự án FLC Samson Residence quy mô 1.000 căn biệt thự hướng biển tiêu chuẩn 5 sao, có diện tích từ 200 – 500m 2 /căn. Khu biệt thự này thuộc Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn với quy mô hơn 200ha, tổng vốn đầu tư lên tới 5.500 tỷ đồng tọa lạc tại TX. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Như vậy, xét trên mọi khía cạnh, đây là dự án bất động sản cao cấp có quy mô lớn nhất tại Thanh Hóa và cả khu vực Bắc miền Trung. Điều này cũng lý giải vì sao dù chưa mở bán chính thức nhưng khá nhiều khách hàng đã hỏi mua biệt thự nghỉ dưỡng của FLC từ cách đây nhiều tháng. Giới đầu tư bất động sản cũng nhìn nhận, với tính chất “hàng hiếm”, tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao, chỉ tính riêng khách hàng tại Thanh Hóa, dự án FLC Samson Residence nhiều khả năng cũng sẽ bị cháy hàng. Thanh Hóa là tỉnh đông dân thứ 3 cả nước với khoảng gần 4 triệu người, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh này đang tăng khá mạnh khoảng 2.000 USD, trong đó, một tỷ lệ không nhỏ người dân có thu nhập bình quân khá cao khoảng trên dưới 2.500USD. Cùng với thu nhập tăng lên, tỷ lệ đô thị hóa của Thanh Hóa cũng ngày càng gia tăng, dự kiến sẽ đạt khoảng 25% trong năm 2015. Tỷ lệ đô thị hóa tăng cao sẽ kéo theo nhu cầu về nhà ở tại khu vực đô thị và các khu du lịch ven biển tăng đột biến theo. Đại diện Quỹ đầu tư Vietnam Capital Partner nhìn nhận, tăng trưởng GDP ở mức cao, mức chi tiêu của du khách nhất là khách nội đang tăng khá mạnh, số lượng xe ôtô và hệ thống các tuyến cao tốc liên tục được đầu tư hoàn thiện sẽ tạo cú hích lớn cho tiềm năng đầu tư vào các bất động sản cao cấp và biệt thự hướng biển. Yếu tố về giá bán cũng là một trong những lý do quan trọng khiến giới đầu tư địa ốc dự báo sẽ xảy ra thanh khoản đột biến tại dự án biệt thự FLC Samson Residence. Với giá bán chỉ từ 12 – 15 triệu đồng/m 2 cho các căn biệt thự có diện tích từ 200 – 500m 2 , tức khoảng từ 2,5 – 8 tỷ đồng/căn. Đây được đánh giá là mức giá bán hết sức cạnh tranh của FLC, bởi lẽ một biệt thự 5 sao hướng biển nhưng giá bán chỉ tương đương với 1 căn liền kề tại Thanh Hóa hiện nay. Trong khi đó, khoảng cách từ thành phố Thanh Hóa xuống khu biệt thự Sầm Sơn được rút ngắn lại với chỉ chưa đầy 20 phút lái xe. Đồng thời, với 2 tuyến giao thông huyết mạch đang được đầu tư hiện đại là QL1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóa, việc di chuyển đi lại giữa các tỉnh Bắc Trung Bộ, thậm chí cả Hà Nội trở nên vô cùng thuận tiện, rút ngắn thời gian xuống chỉ còn chưa đầy 3 tiếng lái xe. Với những lợi thế khác biệt này, cùng một số tiền bỏ ra, thay vì sống trong các ngôi nhà ống chật hẹp thiếu tiện nghi dịch vụ giữa phố đông ngột ngạt của Thanh Hóa, Hà Nội…, khách hàng sẽ mạnh dạn hơn trong việc xuống tiền mua biệt thự tại FLC Samson Residence.

CHÌA KHÓA TIỆN ÍCH…

Lãnh đạo một hệ thống sàn giao dịch bất động sản lớn nhất Hà Nội tiết lộ, tâm lý của người mua nhà hiện nay đã thay đổi, thay vì như trước đây người mua chủ yếu tập trung vào các giá trị có thể gọi là đầu tư cơ hội, đột biến từ những biến động của thị trường. Người mua ngày càng có kỳ vọng rõ ràng hơn về một ngôi nhà tiêu chuẩn, tận hưởng giá trị sống đẳng cấp thượng lưu từ hệ thống tiện ích dịch vụ mang lại nhất. “Nói cách khác, muốn họ ở đây thì chúng ta phải tạo được ra sự khác biệt, cho họ cảm thấy được phục vụ, được tận hưởng cuộc sống đẳng cấp đích thực”, vị này tiết lộ. Các căn biệt thự của FLC tại Sầm Sơn nằm trong một quần thể dự án rộng trên 200ha, được Tập đoàn FLC đầu tư đồng bộ, bao gồm sân golf 18 lỗ dạng links, nhà câu lạc bộ golf rộng hơn 8.000 m2, khu resort 5 sao cao cấp gần 100 phòng mang thương hiệu Fusion, khách sạn 7 tầng và khu bungalow 5 sao với gần 600 phòng mang thương hiệu À La Carte, bể bơi nước mặn rộng 5.100 m 2 – lớn nhất Việt Nam, trung tâm hội nghị quốc tế, các khu vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời… Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, an ninh đối với căn nhà của mình đã và đang trở thành mối bận tâm hàng đầu của nhiều gia đình. Với việc thừa hưởng toàn bộ hệ thống an ninh chuyên nghiệp và trách nhiệm 24/24 của toàn khu với các chốt gác, đội bảo vệ tuần tra thường xuyên và camera kiểm soát, FLC Samson Residence sẽ tạo cho cư dân một cuộc sống với không khí trong lành, an toàn và sạch sẽ. Nhiều khách hàng quan tâm hỏi mua biệt thự của FLC tại Sầm Sơn cũng tiết lộ, ngoài tiêu chuẩn tiện ích 5 sao của dự án, chính uy tín và tiềm năng tài chính mạnh mẽ của Tập đoàn FLC (chủ đầu tư) đã tạo thêm niềm tin để họ sẵn sàng xuống tiền nhanh chóng. GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, Chuyên gia cao cấp về bất động sản nhấn mạnh, bất động sản cao cấp thì những thứ đi kèm cũng phải cao cấp. Chỗ ở “xịn” không chỉ có cái nhà đẹp, nội thất đẹp mà ngay cả vệ sinh công cộng, môi trường, cơ sở vật chất và thậm chí người hàng xóm cũng phải tốt.