Vẫn lo lắng chuyện “tiến, lùi” của Luật Đầu Tư 2014 trước Giờ G

Tại Hội nghị lấy ý kiến dự thảo  Nghị định quy định chi tiết và hướng  dẫn thi hành một số điều của Luật  Đầu tư do Hiệp hội Doanh nghiệp  đầu tư nước ngoài (VAFIE) phối hợp  tổ chức, ông Trần Hào Hùng, Vụ  trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và  đầu tư đã khẳng định dự thảo nghị  định sẽ được ban hành kịp thời điểm  hiệu lực của Luật Đầu tư 2014 vào  ngày 1/7/2015 tới.

Chúng tôi đã đề nghị Bộ Tư pháp cho áp  dụng thủ tục rút gọn với văn bản này.  Hiện tại, dự thảo nghị định đã trình Bộ  Tư pháp thẩm định. Danh mục điều  kiện kinh doanh cũng đang được Bộ  Kế hoạch và đầu tư phối hợp với các bộ  để hoàn tất và sẽ công khai trên Cổng thông tin  doanh nghiệp quốc gia kịp ngày 1/7/2015”, ông  Hùng cam kết.

TIẾN BỘ VÀ CỞI MỞ

Trước đó, ông Hùng đã tái khẳng định các điểm  mấu chốt trong Luật Đầu tư 2014, trong đó có việc  doanh nghiệp được làm những gì mà luật không  cấm, đặc điểm cởi mở và thông thoáng hơn rõ rệt  so với bộ luật cũ.  Cụ thể, số lượng ngành nghề cấm đầu tư giảm  từ 51 xuống còn 6 ngành nghề. Số ngành kinh  doanh có điều kiện giảm từ 385 xuống 267 ngành.  Quy định này có thể coi là một bước tiến quan  trọng trong tư duy để thể chế hóa điều 33 Hiến  pháp: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong  những ngành nghề mà pháp luật không cấm”.  Đáng lưu ý, Quốc hội cũng thống nhất Luật Đầu  tư 2014 có quyền công bố, ban hành các ngành  nghề kinh doanh cao nhất, không bị điều chỉnh  và phủ quyết bởi các bộ luật, văn bản pháp quy và  quy định của bộ, ban, ngành, địa phương khác bắt  đầu từ ngày 1/7.  Theo cách tiếp cận này, từ nay các cơ quan nhà  nước không còn quyền tự đặt ra các nghề kinh  doanh có điều kiện, trừ khi được Quốc hội chấp  thuận bằng việc sửa đổi Luật Đầu tư. Chắc chắn  việc sửa luật sẽ không dễ dàng như sửa một nghị  định cấp Chính phủ hoặc một thông tư cấp bộ. Do  vậy, nhà đầu tư có thể yên tâm rằng danh sách  này sẽ không dài ra hay bị thêm bớt, sửa chữa đột  ngột không báo trước.

Thời gian cấp thủ tục cũng được giảm  đáng kể so với Luật Đầu tư 2005. Cụ thể,  điều 37 quy định thời hạn cấp giấy chứng  nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu  tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu  tư là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận  được văn bản quyết định chủ trương đầu  tư; còn đối với các dự án khác là 15 ngày  làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép  nhận đủ hồ sơ. Điều 40, thời hạn cấp giấy  chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh là  10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp  phép nhận đủ hồ sơ.  Hiện nay, tất cả các dự án đầu tư có  vốn nước ngoài, dù chỉ 1%, cũng cần  phải xin giấy chứng nhận đầu tư. Trong  nỗ lực khuyến khích đầu tư nước ngoài,  Luật Đầu tư 2014 chỉ còn yêu cầu xin  giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với  dự án của người nước ngoài đầu tư vào  Việt Nam và dự án của doanh nghiệp  FDI mà trong đó nhà đầu tư nước ngoài  nắm giữ từ 51% hoặc có nhà đầu tư nước  ngoài và doanh nghiệp FDI nắm giữ từ  51% vốn điều lệ.

Untitled

SỢ… ĐỢI HƯỚNG DẪN  

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp hội  viên VAFIE đã thẳng thắn bày tỏ quan  ngại trước một vài điểm điểm còn vướng  mắc trong bộ luật mới. Luật sư Phan  Thùy Anh thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội  cho rằng những ưu đãi đầu tư trong  từng lĩnh vực nên có sự thống nhất  trong các văn bản của các bộ, ngành có  liên quan để nhà đầu tư nhận thức rõ  ràng về từng khoản cụ thể.  Trên thực tế, Luật Đầu tư 2014 đã cụ  thể hóa một số ngành nghề ưu đãi đầu  tư như: Sản xuất năng lượng sạch, năng  lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá  trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết  kiệm năng lượng,…và loại bỏ các ngành,  nghề truyền thống khỏi lĩnh vực đầu tư  được hưởng ưu đãi.  Cũng liên quan đến nhóm đối tượng  được hưởng ưu đãi đầu tư, ông Nguyễn  Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên  Công ty Thăng Long Tech, cho rằng luật  mới đang tập trung nhiều đến lượng mà  chưa tính đến chất.  Ví dụ, luật quy định ưu đãi đối với  dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000  tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối  thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 3  năm kể từ ngày được cấp giấy chứng  nhận đăng ký đầu tư.  Ông Tuấn cho rằng quy định này chưa  có sự khuyến khích đối với các dự án  quan tâm tới giá trị gia tăng của từng  lao động, vì nếu chỉ tính đến số lượng lao  động thì hầu hết các dự án được ưu đãi  đều thuộc nhóm công nghiệp lắp ráp nên  vô hình chung, các dự án sử dụng công  nghệ cao và nhiều chất xám, giảm thâm  hụt lao động chân tay lại bị “ghẻ lạnh”.  Ngoài ra, luật sư Thùy Anh bày tỏ lo  ngại về việc chưa có hướng dẫn cho nhà  đầu tư về bộ luật mới, mặc dù chỉ còn 2  tuần là đến thời điểm có hiệu lực. “Cho  đến thời điểm này, chỉ còn 2 tuần nữa  là Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực, nhưng  hướng dẫn chưa có, có thể khiến hồ sơ  nộp sau ngày 1/7 bị ách lại đợi hướng  dẫn”, bà cho hay.  Thậm chí, mặc dù thủ tục đăng ký đầu  tư theo Luật Đầu tư 2014 đơn giản hơn rất  nhiều so với hiện hành, nhất là bỏ thủ tục  thẩm tra đầu tư vốn bị than phiền là rắc  rối, tốn kém, nhưng bà Thùy Anh cho biết  “vẫn muốn xong việc trước khi văn bản  mới có hiệu lực”.  Đồng tình với ý kiến này, bà Trần Thanh  Huyền, luật sư Công ty Luật NHQuang và  Cộng sự nêu thêm: “Quy định mới bỏ thủ  tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư,  nhưng chúng tôi sẽ phải làm gì nếu các  cơ quan trực tiếp giải quyết chuyện này  lại nói, vấn đề này phức tạp, cần phải xin  ý kiến các cơ quan liên quan?”.

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:  VẪN PHẢI “GIẢ ĐỊNH”  

Mối quan ngại này càng gia tăng khi  dự án đầu tư hoặc ngành nghề kinh  doanh của các nhà đầu tư nước ngoài  rơi vào danh mục 267 ngành nghề kinh  doanh có điều kiện. Trong số này, có  khoảng 100 ngành nghề có điều kiện  riêng cho nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng  con số này chưa chính thức, khi vẫn có 21  ngành chưa có điều kiện kinh doanh đi  kèm, nghĩa là, “chưa xác định có giới hạn  gì” với nhà đầu tư nước ngoài hay không.  Như ông Fred Burke, Trưởng nhóm  Công tác đầu tư và thương mại của Diễn  đàn Doanh nghiệp Việt Nam, đã từng  đặt vấn đề: “Chưa có điều kiện kinh  doanh, nghĩa là nhà đầu tư nước ngoài  không biết có thể làm được gì. Chúng tôi  giả định rằng, các cơ quan chức năng  sẽ vẫn tùy nghi trong phê duyệt dự án  trên cơ sở từng trường hợp. Vậy dự thảo  nghị định cần làm rõ nếu có thay đổi về  ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hay  điều kiện kinh doanh thì sẽ phải thực  hiện theo luật nào, Luật Đầu tư hay luật  chuyên ngành”.  Ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp,  ông Hùng thừa nhận những lo ngại chính  đáng trên xuất phát từ thực tế. Thậm chí,  ông cho biết đang nhận được nhiều đề  nghị từ doanh nghiệp FDI về việc tiếp  tục ghi các ưu đãi đầu tư mà dự án được  hưởng vào Giấy chứng nhận đầu tư theo  Luật Đầu tư 2014. Làm vậy để đảm bảo sẽ  được hưởng ưu đãi mà không phải đi tìm  các căn cứ pháp lý chứng minh với các cơ  quan thực thi.  Giải đáp các lo ngại này, ông Hùng  khẳng định: Ngay cả việc bỏ quy định về  thẩm tra đầu tư, về việc không phải xin  ý kiến các đơn vị chuyên ngành khi cấp  giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng  khiến các địa phương lo lắng, dù cơ sở  để họ làm việc này chính là các điều kiện  kinh doanh, các cơ chế ưu đãi đã được  công bố công khai. Nhưng chúng tôi  quyết tâm sẽ phải tuân thủ nguyên tắc  thực hiện theo quy định của pháp luật  mà không cần phải có xác nhận thêm.  Liên quan đến khả năng việc tách thủ  tục đầu tư và thủ tục thành lập doanh  nghiệp có thể làm tăng hồ sơ để xin cấp  phép, ông Hùng giải thích rằng với các  dự án không phải thực hiện thủ tục quyết  định chủ trương đầu tư, chiếm đa số, thì  nhà đầu tư chỉ nộp 1 bộ hồ sơ, thay cho 8  bộ như hiện tại, cho cơ quan đăng ký đầu  tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ  được cấp trong vòng 15 ngày. Việc thành  lập doanh nghiệp của nhà đầu tư nước  ngoài chỉ mất 3 ngày nữa với hồ sơ theo  quy định của Luật Doanh nghiệp.  Bên cạnh đó, ông Hùng cho biết thêm  là trong dự thảo nghị định cũng ghi  rõ rằng, cơ quan đăng ký kinh doanh  không được yêu cầu nộp thêm bất cứ  giấy tờ nào khác ngoài hồ sơ theo quy  định của Luật Doanh nghiệp và không  được xem xét lại những nội dung liên  quan đến dự án đầu tư đã được cấp  giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Và ông  khẳng định: Dự thảo nghị định này sẽ  được ban hành kịp thời điểm có hiệu lực  vào ngày 1/7/2015 tới.

Thuduc House cùng “thắp sáng những ước mơ” với quỹ học bổng Vừ A Dính

Có một vị Tỳ Kheo đã nói rằng “đời người chỉ sống bằng một hơi thở”, cũng có bài hát rằng  “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, nói như thế để thấy cuộc sống này thật quý giá biết bao  nhiêu và nếu hơi thở chúng ta còn, hãy mang tấm lòng mình trải khắp muôn phương, để sự sống  sinh sôi, để tình người đơm hoa, kết trái. Chiêm nghiệm sâu sắc ý nghĩa cuộc đời ấy, Công ty Cổ  phần Phát triển Nhà Thủ Đức – Thuduc House từ khi thành lập đến nay, luôn tận tâm tô điểm  cho đời bằng những hoạt động thiết thực, hết lòng chăm lo đời sống cho bà con và luôn tập trung  nguồn lực, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ tầng lớp thanh niên trẻ phát triển tài năng của mình.

Untitled

 

Quỹ Học bổng Vừ A Dính là  Quỹ dành riêng cho học  sinh, sinh viên dân tộc  thiểu số nghèo, học giỏi,  phấn đấu rèn luyện tốt  trong cả nước góp phần  vào sự nghiệp bồi dưỡng và phát triển  nguồn nhân lực trẻ cho miền núi và  dân tộc. Từ khi thành lập đến nay,  Quỹ đã tạo điều kiện cho rất nhiều  thanh thiếu niên có cơ hội cắp sách  đến trường; tạo điều kiện về cơ sở vật  chất giúp các em có được một ngôi  trường khang trang, tiện nghi để yên  tâm học tập;… Đây chính là hành động  vô cùng thiết thực và có ý nghĩa to  lớn trong vịêc làm giàu nguồn tri thức  của cả dân tộc. Đây cũng chính là lý  do mà Công ty CP Phát triển Nhà Thủ  Đức – Thuduc House đã luôn đồng  hành cùng Quỹ Vừ A Dính trong suốt  khỏang thời gian dài vừa qua.  Mặc dù nền kinh tế vẫn còn khó  khăn, thị trường bất động sản chưa  thật sự phục hồi mạnh mẽ, song  Thuduc House vẫn luôn nhiệt tình  sát cánh cùng Quỹ Vừ A Dính trong  việc chăm lo cho các em học sinh,  sinh viên nghèo biết vượt khó vươn  lên trong học tập. Chính vì thế, trong  sự kiện “Thắp sáng những ước mơ  – 2015” do Quỹ học bổng Vừ A Dính  tổ chức tại Hội trường Nhà Văn  hóa Thanh niên TPHCM vào ngày  13/6/2015 vừa qua, Thuduc House  đã rất vinh dự nhận được kỷ niệm  chương vì những đóng góp cho Quỹ  thời gian qua. “Thắp sáng những ước  mơ” là chương trình giao lưu nghệ  thuật nhằm tổng kết một năm hoạt  động, cấp học bổng cho các em học  sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, trao  giải thưởng Vừ A Dính và tri ân những  mạnh thường quân đã theo chân Quỹ  Vừ A Dính trong suốt chặn đường  vừa qua.  Đến tham dự sự kiện, Ông Nguyễn  Vũ Bảo Hoàng – Tổng Giám đốc  Thuduc House đã chia sẻ:  “Sau 10  năm đồng hành cùng Quỹ Vừ A Dính  chăm lo, tiếp sức cho thế hệ trẻ trau  dồi kiến thức, Thuduc House nhận  thấy được ý nghĩa nhân văn sâu sắc  của những chương trình do Quỹ Vừ A  Dính mang lại và cảm thấy vô cùng  vinh hạnh khi cũng góp một phần  nhỏ vào sự nghiệp trồng người vĩ đại  này. Chính vì thế, trong thời gian tới,  Thuduc House hy vọng sẽ ngày càng  có nhiều mạnh thường quân khác  cùng chung tay sát cánh với những  hoạt động của Quỹ để các em học  sinh, sinh viên nghèo trên khắp cả  nước được cắp sách đến trường, được  tiếp xúc với kho tàng tri thức của  nhân loại”.

“THẮP SÁNG NHỮNG ƯỚC MƠ” LÀ CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU NGHỆ THUẬT
NHẰM TỔNG KẾT MỘT NĂM HOẠT ĐỘNG, CẤP HỌC BỔNG CHO CÁC EM
HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ, TRAO GIẢI THƯỞNG VỪ A DÍNH
VÀ TRI ÂN NHỮNG MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐÃ THEO CHÂN QUỸ VỪ A DÍNH
TRONG SUỐT CHẶN ĐƯỜNG VỪA QUA

Xin cho con một phép nhiệm màu …

Đó là lời nguyện ước hàng đêm của em, một đứa trẻ vừa mới 9 tuổi với thân thể hằn  xéo ngang dọc bởi chằng chít những vết sẹo phỏng dài, dằn chồng chất lên nhau… 2  năm đã qua, vậy mà khi nhắc lại, nỗi đớn đau, sợ hãi, kinh hoàng bởi bị ngọn lửa  cháy bủa vây vẫn còn nguyên đó như ngày hôm qua…

Vào một ngày đầu thu năm 2013, khi ấy, em  Trần Thị Mỹ Huyền chỉ mới vừa 7 tuổi. Trong  giờ giải lao sau tiết học, em vào căn tin  trường mua bánh, khi ấy, có người đến thay  gas, bỗng bình gas bị xì và phát nổ…. Tai nạn  khiến 5 người bị thương nặng, một bạn học  chung đã không qua khỏi, còn Huyền may mắn sống  sót sau vụ nổ kinh hoàng năm ấy…  Ánh mắt vẫn còn thảng thốt nỗi kinh hoàng, Huyền  kể lại: “Khi ấy mọi thứ nhanh lắm, con chỉ nghe tiếng  xì to thật to, tiếng la hét, rồi nghe tiếng nổ vang,… Lửa  cháy bao quanh, lúc đó con không biết làm sao chạy  ra, chỉ thấy nóng ơi là nóng, đành lấy tay che mặt, ngồi  xoay vào góc nhà rồi gọi cha ơi, mẹ ơi cho đến khi  không còn biết gì…”  Cha Huyền cũng đau xót nhắc lại câu chuyện: “Khi  được tin, vội quýnh quáng chạy đến ẵm con đưa lên  bệnh viện, cứ chạy đến đâu, là thấy thịt con rơi rớt  từng đoạn từng đoạn. Những ngày nằm bệnh viện,  băng quấn trắng từ đầu đến chân, con bé cứ rên hừm  hừm, nói cha ơi, sao không cho con chết đi, chứ đau  quá con không chịu nổi….”  Sau 6 tháng ròng rã nằm điều trị tại bệnh viện,  giằng co với sự sống – cái chết, đến nay, những vết  bỏng rát có chỗ vẫn còn rướm nước vàng, có chỗ lành  chằng chịt,… Tai nạn đã cướp đi của em thân thể lành  lặn và gương mặt ngây thơ ngày nào, giờ đây hình hài  ấy chỉ còn là một đứa bé tóc lởm chởm, dáng đi cong  cong khó nhọc, với mặt mũi biến dạng, bàn tay co rút,  da cháy sạm đen,…  Huyền sinh ra trong một gia đình nghèo, cả nhà  phải sống nương nhờ nhà bà Nội. Ngày ngày cha đi  làm thuê làm mướn, khi thì dặm lúa, xịt thuốc, đào  mương, đắp bờ,…, không có việc thì chài lưới kiếm con  tôm, con tép. Mẹ Huyền ở nhà nhận quần áo về may  kiếm đồng ra đồng vào. Cha mẹ tằn tiện từng đồng, dự  tính sẽ dùng số tiền dành dụm để cất cái nhà ra riêng  cho 2 con ở. Ngờ đâu tại họa ập đến…

Untitled

Đến giờ, số tiền chắt chiu dành dụm  đem ra chữa bệnh cho con cũng đã hết.  Số nợ còn vay của bà con dù đã chia ra  trả nhiều lần nhưng nay vẫn còn hơn 10  triệu đồng không còn khả năng để trả.  Nên dù rất muốn đưa con đi làm lại đầu  tóc tay chân cho đỡ xấu xí, cho phần  nào ra hình hài một con người, nhưng  cũng đành bất lực. Số mệnh đã cho  Huyền còn tồn tại trên cõi đời này, cho  em còn giữ được đôi mắt nguyên vẹn,  nhưng cuộc đời đã an bày cho em phải  chịu cảnh đau đớn, sống cuộc sống  không thể như người bình thường,…  Vết sẹo chảy dính vào nhau, khiến  ngón tay Huyền cong queo, dây gân  co rút. Cách đây một tháng, nghe tin  có đoàn từ thiện ghé Phú Quốc, cha  Huyền lại vay mượn tiền bạc để đưa  con ra đảo xin nối gân cánh tay. Còn  cái bàn tay muốn cầm viết được, thì  lại phải chạy vạy để đi Sài Gòn phẫu  thuật mới có thể hoạt động được. Thế  nhưng, với cái công việc của cha, ai  kêu gì làm nấy, thì may mắn lắm mới  có việc thường xuyên để làm, kiếm 8 –  90 ngàn/ngày, lo đủ cái ăn cho cả nhà,  còn ước mong cho con gái cầm được  cái viết, ngón tay cử động bình thường,  hay giải phẫu vết sẹo cổ để cái đầu có  thể nghiêng trái nghiêng phải như bình  thường cũng chỉ là điều mơ ước….  Thì thôi, Huyền cứ tiếp tục mơ giấc  mơ của em nhé! Giấc mơ ấp ủ trong  từng cơn mộng. Bởi chỉ có vậy, em mới  thấy cuộc đời mình vẫn còn nhiều điều  thật đẹp để ao ước. Để mỗi sáng ngủ  dậy, em lại líu ríu bập bẹ không tròn  chữ, kể cho cha cho mẹ về câu chuyện  của mình, câu chuyện trong giấc mơ,  mà ở đó em được bà tiên hóa cho một  phép lạ, giúp em có thể chạy nhảy, có  thể cắp sách đến trường,…  Xin cho em một phép nhiệm màu  để em được trở về một con người bình  thường như điều ước trong mơ!

Untitled

 

 

Những khuyến nghị của nhà đầu tư nước ngoài

 VIỆT NAM SẼ  KHÔNG THIẾU  ĐIỆN, NĂNG  LƯỢNG KỂ CẢ  ĐẾN 2020 HAY  2030, TÔI KHẲNG  ĐỊNH NHƯ THẾ”,  THỦ TƯỚNG  NGUYỄN TẤN  DŨNG NHẤN  MẠNH

NĂNG LƯỢNG VÀ VISA DU LỊCH

Tại VBF 2015 diễn ra vào sáng 9/6, nhiều nhà  đầu tư ngoại, đặc biệt là doanh nghiệp Mỹ và  Hàn Quốc, đã bày tỏ mối quan ngại về việc thiếu  điện và độ tin cậy của việc cung cấp điện trong  tương lai tại Việt Nam. Theo đánh giá của các  nhà đầu tư này, việc thiếu điện và giá điện thấp  là những trở ngại lớn nhất trong quyết định đầu  tư dự án năng lượng của họ tại Việt Nam.  “Chính phủ cần phải rút ngắn quá trình phê  duyệt các dự án điện tại khu vực miền Nam Việt  Nam. Các dự án điện cần phải được thực hiện  với sự tham gia của các nhà đầu tư có danh  tiếng và đáng tin cậy. Đối với các dự án điện  hạt nhân, thời gian thẩm tra và phê duyệt một  số thủ tục hành chính mất quá nhiều thời gian  (như phê duyệt báo cáo tiền khả thi, báo cáo  khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường…),  điều này đã dẫn đến việc chậm trễ trong việc  triển khai thực hiện dự án. Vì vậy, chúng tôi  khẩn thiết đề nghị phải thúc đẩy nhanh ngày  khởi công của các dự án này càng sớm càng tốt  và đặc biệt chúng tôi đề nghị Chính phủ Việt  Nam sớm chấp thuận dự án tiền khả thi đối với  dự án điện hạt nhân của Hàn Quốc để dự án  có thể được tiến hành triển khai một cách sớm  nhất”, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hàn  Quốc kiến nghị.

Trước quan ngại của cộng đồng nhà đầu tư  nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn  Dũng khẳng định, vấn đề điện và năng lượng  chắc chắn sẽ được đảm bảo. Công suất điện dự  phòng của Việt Nam hiện nay vẫn ở mức trên  20% và có thể còn tăng lên nữa vào khoảng 30%.  “Việt Nam sẽ không thiếu điện, năng lượng  kể cả đến 2020 hay 2030, tôi khẳng định như  thế”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh,  đồng thời cũng khẳng định Việt Nam sẽ thực  hiện các giải pháp để ổn định giá thị trường  điện, kiên quyết không bán điện dưới giá thành  và sẽ công khai minh bạch lộ trình giá điện để  nhà đầu tư yên tâm đầu tư.

Đối với vấn đề miễn thị thực cho khách nước  ngoài để phát triển du lịch, theo đánh giá của  Nhóm công tác du lịch Diễn đàn VBF 2015, trở  ngại lớn nhất đối với việc ra quyết định tạo thêm  nhiều thuận lợi cho việc cấp thị thực ở Việt Nam  hiện nay có lẽ là do việc này sẽ làm giảm doanh  thu từ lệ phí thị thực đối với Bộ Ngoại giao. Tuy  nhiên, theo nhóm chuyên gia này, việc miễn thị  thực không những không ảnh hưởng đến doanh  thu từ lệ phí thị thực mà còn đem lại cho Việt  Nam một nguồn ngoại tệ lớn hơn nhiều lần.  Như việc miễn thị thực cho khách du lịch đến  từ các quốc gia châu Âu, Bắc Mỹ, Úc và New  Zealand. Hiện, số lượng khách du lịch tới từ  những quốc gia này đang chiếm tới 1,6 triệu lượt  người. Nếu tính trung bình phí thị thực và phí  giải quyết hồ sơ là 70 USD, tổng doanh thu từ lệ  phí thị thực ước tính vào khoảng 11 triệu USD.  Nếu Việt Nam tiến hành miễn thị thực, lượng  khách du lịch đến từ các quốc gia nói trên sẽ  tăng khoảng 10%, tương đương khoảng 160.000  lượt. Với số ngày lưu trú trung bình hiện tại  vào khoảng 11,3 ngày, mức chi tiêu trung bình  khoảng 102 USD/ngày thì tổng chi tiêu sẽ tăng  thêm khoảng 200 triệu USD. Thậm chí, các  chuyên gia du lịch còn cho rằng, con số này trên  thực tế sẽ còn cao hơn nhiều lần. Bởi lẽ, cả hai  chỉ tiêu về ngày lưu trú và mức chi tiêu trung  bình của khách du lịch đến từ châu Âu, Bắc Mỹ,  Úc và New Zealand theo ước tính như trên của  Nhóm nghiên cứu du lịch VBF 2015 đều thấp  hơn nhiều so với thực tế.

Với mức tăng 200 triệu USD trên tổng doanh  thu, ngành du lịch khách sạn sẽ đóng góp  khoảng 20 triệu USD tiền thuế giá trị gia tăng.  Khoảng 180 triệu USD còn lại sẽ là nguồn ngoại  tệ đáng kể dành cho việc hỗ trợ đầu tư tư nhân,  đóng góp cho thị trường lao động và doanh thu.  Theo Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), chính  sách thị thực nhập cảnh là một trong các chính  sách của Chính phủ có tác động lớn nhất đến  dòng chảy du lịch quốc tế. Khách du lịch quốc  tế sẽ phải cân nhắc đến vấn đề thủ tục xin thị  thực như một khoản chi phí tăng thêm cả về  thời gian và tiền bạc. “Nếu chi phí cho một điểm  đến vượt quá ngân sách dành cho du lịch, họ sẽ  không đến địa điểm đó mà thay vào kế hoạch  một điểm du lịch thuận tiện hơn”, nhóm công  tác nhấn mạnh.

NỚI ROOM

Cổ phần hóa cũng là mối quan tâm lớn của  nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham dự VBF 2015.  Trao đổi với báo chí, bà Virginia B. Foote, Phó chủ tịch HĐQT Phòng Thương mại Hoa  Kỳ tại Hà Nội, đồng Chủ tịch Diễn đàn  VBF, tỏ ra “khá thất vọng” về cổ phần  hóa ở Việt Nam.  Bởi lẽ, theo bà Foote, hoạt động cổ  phần hóa các doanh nghiệp diễn ra  khá chậm chạp, ngay cả khi đã thực  hiện xong cũng không có nhiều thay  đổi, hiệu quả không cao do nhiều  doanh nghiệp chỉ là thay đổi cơ chế  huy động vốn chứ chưa phải là cổ phần  hóa thực sự.  Chỉ tính riêng năm 2015, theo kế  hoạch, phải tiến hành cổ phần hóa  xong 289 doanh nghiệp. Tuy nhiên,  mới đây, đại diện Cục Tài chính doanh  nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, trong 3  tháng đầu năm, mới chỉ có 27 doanh  nghiệp nhà nước thực hiện đấu giá cổ  phần lần đầu và thoái vốn thông qua 2  sở giao dịch chứng khoán.  Như vậy, còn tới 262 doanh nghiệp  phải cổ phần hóa chỉ trong 9 tháng  còn lại của năm 2015, đây là một mục  tiêu không hề dễ trong bối cảnh như  hiện nay.

Untitled

Theo đánh giá của các chuyên gia  kinh tế, rào cản lớn nhất khiến cổ phần  hóa diễn ra chậm là do tỷ trọng cổ phần  bán ra bên ngoài còn thấp, đặc biệt là  tại các doanh nghiệp có quy mô lớn.  Bà Foote cho biết, trên thực tế, một  phần rất nhỏ cổ phần của các doanh  nghiệp Việt Nam được bán ra cho các  nhà đầu tư chiến lược cũng như trên  thị trường chứng khoán. Có trường hợp  doanh nghiệp sau cổ phần hóa, nhà  nước vẫn nắm 95% cổ phần, cho nên  mặc dù đã cổ phần hóa xong nhưng  các doanh nghiệp loại này vẫn không  có nhiều sự thay đổi lớn mang tính đột  biến cả về quản trị công ty, nhân sự,  kinh doanh…  Thực tế là không nhiều nhà đầu tư,  nhất là nhà đầu tư nước ngoài lại chịu  bỏ một số tiền lớn ra đầu tư mua cổ  phần để rồi cuối cùng bộ máy cũ vẫn  nắm quyền quyết định công ty đó.  Trong khi đó, theo nhận định của đại  diện Nhóm công tác thị trường vốn VBF  2015, thị trường chứng khoán Việt Nam  đang đi thụt lùi, đặc biệt khi so sánh  với các nước trong khu vực ASEAN. Thị  trường chứng khoán hiện tại của Việt  Nam sẽ không đủ mạnh để hỗ trợ quá  trình cổ phần hóa.

Tính toán cho thấy, tổng giá trị các  doanh nghiệp nhà nước sẽ được cổ  phần hóa trong khoảng 3 năm tới ước  tính khoảng 25 tỷ USD. Nếu Chính phủ  chỉ dự kiến bán ra khoảng 15% tổng số  lượng cổ phần thì thị trường sẽ cần tới  3,75 tỷ USD để mua số cổ phần này.  Nhóm nghiên cứu này cho rằng  nguồn tiền trong nước chắc chắn  không đủ để mua số cổ phần nói trên,  và Việt Nam sẽ cần một dòng tiền mới  của nước ngoài để mua các cổ phần  này. Trong khi đó, giai đoạn từ 1/1/2015  đến ngày 19/5/2015, dòng tiền mới của  nước ngoài chảy vào Sàn giao dịch  chứng khoán Hà Nội chỉ khoảng 5 triệu  USD, và vào Sàn giao dịch chứng khoán  TP. Hồ Chí Minh chỉ khoảng hơn 113  triệu USD.  Các chuyên gia về thị trường vốn  của VBF kiến nghị, cổ phần hóa doanh  nghiệp nhà nước phải đi kèm với việc  niêm yết các công ty đã được cổ phần  hóa. Đồng thời, để tạo thanh khoản  tốt cho thị trường, Chính phủ nên bán  từ 25 đến 30% cổ phần của doanh  nghiệp được cổ phần hóa thông qua  các nhà môi giới chứng khoán quốc tế  và chuyên nghiệp.

Trong 3 năm vừa qua, nhà đầu tư nước  ngoài đã đợi Chính phủ tăng sở hữu  nước ngoài tại các công ty đại chúng,  và hiện tại các nhà đầu tư vẫn đang đợi  Chính phủ thông qua Nghị định 58/2012/  NĐ-CP sửa đối và được áp dụng tỷ lệ sở  hữu theo đúng cam kết WTO của Việt  Nam đối với các công ty đại chúng kinh  doanh trong lĩnh vực dịch vụ.

Đồng thời, nhà đầu tư nước ngoài  cũng mong chờ sự mở cửa toàn bộ thị  trường bằng cách cho sở hữu không  hạn chế đối với các công ty đại chúng  kinh doanh trong các lĩnh vực khác  không nằm trong cam kết WTO của Việt  Nam (trừ những lĩnh vực kinh doanh có  điều kiện và những lĩnh vực ảnh hưởng  tới an ninh quốc gia).

VBF 2015 & thông điệp của Thủ Tướng

Việt Nam sẽ tận dụng tối đa các cơ hội để  hội nhập sâu với kinh tế thế giới trên nguyên  tắc thực hiện nghiêm các cam kết quốc tế với  WTO, TPP và các Hiệp định thương mại  tự do FTA…

Đó là thông điệp của Thủ  tướng Chính phủ Nguyễn  Tấn Dũng trước cộng đồng  doanh nghiệp quốc tế tham  dự Diễn đàn Doanh nghiệp  Việt Nam giữa kỳ 2015 (VBF  2015) vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Untitled

Thủ tướng Chính phủ cho biết, hiện  Việt Nam đang đàm phán giai đoạn  cuối FTA với EU và TPP. Nếu hoàn  thành theo đúng kế hoạch, Việt Nam sẽ  hoàn tất 14 FTA với 55 đối tác, trong đó  có tới 15 thành viên thuộc G20. Đây là  nền tảng để tạo dựng môi trường đầu  tư kinh doanh thuận lợi, nền kinh tế  hội nhập sâu rộng với thế giới trên cơ  sở cạnh tranh bình đẳng và phát triển  bền vững.

Trong bài phát biểu dài gần nửa  giờ đồng hồ tại Diễn đàn VBF giữa kỳ  2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn  Tấn Dũng khẳng định, về giải pháp  phát triển nền kinh tế trong giai đoạn  sắp tới, Việt Nam sẽ tiếp tục quản lý  điều hành bảo đảm tăng cường tính  ổn định của kinh tế vĩ mô, thực hiện  các giải pháp để tạo sự vững chắc của  nền kinh tế.

Untitled

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,  các chỉ tiêu kinh tế sẽ là mục tiêu  chính của Việt Nam trong giai đoạn sắp  tới như: Kiểm soát lạm phát dưới 5%  không chỉ trong năm 2015 mà cả các  năm sau nữa; Điều hành tỷ giá ổn định  phù hợp với tín hiệu thị trường, tăng dự  trữ ngoại tệ, bảo đảm ngoại tệ đạt mức  12 tuần nhập khẩu; Bội chi ngân sách  đảm bảo 5% và tới thấp dần theo luật  ngân sách mới; Đảm bảo nợ công trong  giới hạn an toàn, thực hiện hiệu quả  tái cơ cấu đầu tư công để đem lại hiệu  quả đầu tư của nền kinh tế; Mức tăng  trưởng xuất khẩu sẽ được đảm bảo đạt  mức từ 10 – 15%/năm, nhập siêu không  quá 5%/năm…

Đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư,  Chính phủ sẽ tháo gỡ mọi khó khăn  vướng mắc, tạo thuận lợi cho cộng  đồng doanh nghiệp Việt Nam sản xuất  kinh doanh để tăng trưởng tốt ở cả 3  khu vực công nghiệp – nông nghiệp và  dịch vụ. Phấn đấu năm 2015 tăng GDP  6,2%, dự kiến giai đoạn 2016 – 2020  GDP sẽ tăng bình quân 6,5 – 7%/năm.

Việt Nam sẽ tập trung vào tái cơ cấu  nền kinh tế hướng nâng cao năng suất,  chất lượng để tạo sức cạnh tranh gồm:  Tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp  nhà nước; Thực hiện cổ phần hóa theo  đúng lộ trình quy định, giảm vốn nhà  nước; Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu  ngân hàng, các tổ chức, các định chế  tài chính, phấn đấu năm 2016 sẽ không  còn ngân hàng yếu kém, vi phạm pháp  luật, nợ xấu không quá 3%.

Để đạt được những mục tiêu này, Thủ  tướng Chính phủ cho biết sẽ tập trung  mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu  quả 3 khâu đột phá chiến lược, đặc  biệt là vấn đề cải cách thể chế kinh tế  thị trường.

“Nền kinh tế Việt Nam phải vận hành  đầy đủ theo quy luật và nguyên tắc thị  trường. Trước hết giá cả phải theo thị  trường, phân bố nguồn lực, cách tiếp  cận và sử dụng nguồn lực cũng phải thị  trường, phải công khai minh bạch. Bảo  đảm nhà nước pháp quyền, đảm bảo  quyền dân chủ tự do, trong đó quyền  về kinh tế phải thực hiện trong kinh tế  thị trường, theo hướng đã hội nhập thì  luật pháp cũng phải tiếp cận, tiếp thu  những tinh hoa tiến bộ của luật pháp  quốc tế. Đồng thời nâng cao năng lực  quản lý điều hành của nhà nước để  đảm bảo tốt hơn quyền dân chủ tự  do, nâng cao năng lực quản trị của bộ  máy nhà nước. Thực thi nghiêm túc  luật pháp trong xã hội và các cam kết  quốc tế”, Thủ tướng khẳng định trước  cộng đồng doanh nghiệp trong nước  và quốc tế.

Vốn FDI đăng ký tiếp tục giảm

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết,  theo các báo cáo nhận được,  tính đến ngày 20/5/2015 cả  nước có 592 dự án mới được  cấp Giấy chứng nhận đầu tư  với tổng vốn đăng ký là 2,95  tỷ USD, bằng 80,6% so với cùng kỳ năm  2014. Đồng thời, có 210 lượt dự án đăng  ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký  tăng thêm là 1,34 tỷ USD, bằng 72,9% so  với cùng kỳ năm 2014.  Như vậy, tính chung trong 5 tháng đầu  năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và  tăng thêm là 4,29 tỷ USD, bằng 78% so  với cùng kỳ năm 2014. Về vốn thực hiện,  ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước  ngoài đã giải ngân được 4,95 tỷ USD,  tăng 7,6% với cùng kỳ năm 2014.  Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư  vào 14 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực  công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục  thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà  đầu tư nước ngoài với 269 dự án đầu tư  đăng ký mới và 142 lượt dự án tăng vốn,  tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là  3,15 tỷ USD, chiếm 73,4% tổng vốn đầu  tư đăng ký.

Untitled

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản với  10 dự án đăng ký mới và 7 lượt dự án tăng  vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới  và tăng thêm là 461,5 triệu USD, chiếm  10,7% tổng vốn đầu tư. Tiếp đến là lĩnh  vực bán buôn bán lẻ sửa chữa với 92 dự  án đầu tư mới và 19 lượt dự án tăng vốn,  tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng  thêm là 234,12 triệu USD.  Xét theo đối tác đầu tư, đã có 47 quốc  gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại  Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng  vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm  là 1,1 tỷ USD, chiếm 25,7% tổng vốn đầu  tư tại Việt Nam.  BritishVirginIslands đứng vị trí thứ 2  với số vốn là 663,24 triệu USD chiếm  15,4% tổng vốn đầu tư. Thổ Nhĩ Kỳ đứng  vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký  cấp mới và tăng thêm là 660,2 triệu USD,  chiếm 15,3% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản  đứng vị trí thứ 4 với tổng vốn đầu tư đăng  ký cấp mới và tăng thêm là 431,7 triệu  USD, chiếm 10% tổng vốn đầu tư.  Trong 5 tháng đầu năm 2015 nhà đầu  tư nước ngoài đã đầu tư vào 40 tỉnh  thành phố, trong đó TP. Hồ Chí Minh là  địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất  với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới  và tăng thêm là 983,5 triệu USD, chiếm  22,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đồng Nai  đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới  và tăng thêm là 948,7 triệu USD, chiếm  21,1%. Hải Phòng đứng thứ 3 với tổng số  vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 319,3  triệu USD, chiếm 7,4%.  Đông Nam Bộ là vùng thu hút được  nhiều vốn FDI nhất với tổng vốn đầu tư  cấp mới và tăng thêm đạt 2,29 tỷ USD,  chiếm 53,3% tổng vốn đầu tư đăng ký của  cả nước. Đứng thứ 2 là vùng đồng bằng  Sông Hồng với tổng vốn đầu tư cấp mới  và tăng thêm đạt 1,24 tỷ USD, chiếm 29,1%  tổng vốn đầu tư đăng ký. Tây Nguyên là  vùng thu hút đầu tư nước ngoài ít nhất cả  nước, trong 5 tháng cả vùng chỉ thu hút  được 17,43 triệu USD chiếm 0,4% tổng  vốn đầu tư đăng ký của cả nước.  Về tình hình xuất, nhập khẩu, xuất  khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô)  trong 5 tháng năm 2015 đạt 44,37 tỷ USD,  tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2014 và  chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu.  Trong khi đó, nhập khẩu của khu vực  này đạt 39,67 tỷ USD, tăng 23,2% so với  cùng kỳ năm 2014 và chiếm 67% tổng  kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong  5 tháng đầu năm 2015, khu vực FDI xuất  siêu 4,69 tỷ USD.

Các dự án FDI lớn được cấp phép trong  5 tháng năm 2015 gồm: Dự án Công ty  TNHH Hyosung Đồng Nai tổng vốn đầu  tư 660 triệu USD do nhà đầu tư Thổ Nhĩ  Kỳ đầu tư tại Khu công nghiệp Đồng Nai  với mục tiêu sản xuất và gia công các loại  sợi. Dự án Công ty TNHH Worldon (Việt  Nam) tổng vốn đầu tư 300 triệu USD do  nhà đầu tư BritishVirginIslands đầu tư tại  TP. Hồ Chí Minh với mục tiêu sản xuất  sản phẩm may mặc cao cấp.  Dự án Công ty TNHH MTV điện gió  Trà Vinh 1 tại Trà Vinh đầu tư trong lĩnh  sản xuất điện từ năng lượng gió cung  cấp điện vào lưới điện quốc gia, do nhà  đầu tư Hàn Quốc dự án được đầu tư với  số vốn là 120 triệu USD. Dự án Công ty  TNHH KMW Việt Nam tổng vốn đầu tư  100 triệu USD do nhà đầu tư Hàn Quốc  tại tỉnh Hà Nam với mục tiêu sản xuất  thiết bị viễn thông sử dụng vô tuyến điện,  thiết bị đèn LED chiếu sáng.

Gần 1.500 doanh nghiệp FDI đầu tư vào Đồng Nai

Khoảng 3 năm trở lại đây,  doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư  vào Đồng Nai tăng mạnh trên  cả lĩnh vực công nghiệp lẫn nông  nghiệp, lĩnh vực được nhiều  doanh nghiệp Nhật đầu tư là  điện tử và công nghiệp hỗ trợ.

Ông Nguyễn Phú Cường, Phó  chủ tịch UBND tỉnh Đồng  Nai cho biết, trên địa bàn  tỉnh này có gần 1.500 doanh  nghiệp FDI đầu tư với tổng  vốn đăng ký hơn 27 tỷ USD,  trong đó có khoảng 200 doanh nghiệp  Nhật với tổng vốn gần 4 tỷ USD.

Untitled

Ông Sakagami Tsutomu, Chủ tịch  Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại  TP.HCM cho biết, Đồng Nai là nơi có  nhiều ưu điểm để đầu tư vào công  nghiệp, nông nghiệp nên trong thời  gian tới, nhiều doanh nghiệp Nhật sẽ  đầu tư vào tỉnh để đón đầu Hiệp định  Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).  Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật có gần  700 thành viên là các doanh nghiệp  đang đầu tư ở nhiều tỉnh, thành phía  Nam; riêng tại Đồng Nai có hơn 80  doanh nghiệp. Ông Sakagami ghi nhận,  hầu hết doanh nghiệp Nhật Bản tại  Đồng Nai hoạt động tốt.  Khoảng một tháng trở lại đây, chính  quyền tỉnh Đồng Nai đã tiếp đón nhiều  nhà đầu tư từ Nhật đến tìm hiểu các chính  sách thu hút đầu tư vào địa phương này  như đoàn doanh nghiệp do ông Hiroyasu  Naito, Phó chủ tịch Phòng Thương mại và  công nghiệp Nagoya (NCCI), Chủ tịch Tập  đoàn Rinnai cùng 14 doanh nghiệp Nhật  hồi đầu tháng 6.

Trước đó không lâu, Tổng giám đốc Cục  Kinh tế thương mại và công nghiệp vùng  Kansai, Nhật Bản đã cùng lãnh đạo tỉnh  Đồng Nai ký kết thống nhất cùng thúc đẩy  xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi  cho các doanh nghiệp hỗ trợ của Kansai  đầu tư vào tỉnh. Đồng Nai sẽ tiếp tục hoàn  thiện hoạt động của ban tư vấn Kansai để  hỗ trợ các doanh nghiệp Kansai đã đầu tư,  hoặc có ý định đầu tư vào tỉnh này. Đồng  thời, Cục Kinh tế thương mại và công  nghiệp vùng Kansai sẽ giúp đỡ các doanh  nghiệp hỗ trợ trong vùng đầu tư vào Đồng  Nai nhiều hơn.

Chuyển giá , trốn thuế và nợ đọng bảo hiểm bùng phát ?

Bên cạnh những kỳ vọng thấy rõ khi chuẩn bị đón sóng đầu tư lớn đến từ những khu vực kinh tế phát triển như châu Âu, Hàn Quốc…, khối FDI đã và đang tiếp tục khiến cho dư luận không ít nghi ngại với vấn nạn chuyển giá, trốn thuế và nợ đọng bảo hiểm xã hội đang khá trầm trọng và ngày càng lan rộng.

ĐÓN SÓNG TỪ CHÂU ÂU,  HÀN QUỐC  

Theo đánh giá của CTCP Chứng  khoán Ngân hàng Đầu tư phát triển  Việt Nam (BSC), mhìn chung, tình hình  FDI trong những tháng gần đây đã cải  thiện hơn so với các tháng trước đó. Số  lượng các dự án đăng ký mới và tăng  vốn đều gia tăng cho thấy niềm tin của  nhà đầu tư nước ngoài đối với triển  vọng đầu tư tại Việt Nam.  Đặc biệt, công ty này cho biết thêm,  sợi và may mặc là nhóm ngành được  quan tâm nhiều nhất trong những  tháng gần đây như dự án nhà máy may  In Kyung Vina, hay S&H Vina và Việt  Pan – Pacific Thanh Hóa… Điều này  tương đối dễ hiểu bởi dệt may vốn là  nhóm ngành xuất khẩu mũi nhọn của  Việt Nam nếu được đầu tư sớm sẽ có  thêm nhiều ưu thế khi thỏa thuận Hiệp  định đối tác xuyên Thái Bình Dương  (TPP) thông qua.

tax-evasion

 

Đàm phán TPP gần  đây đã đạt được một số bước tiến nhất  định trong cuộc họp giữa đại diện 12  nước tham gia diễn ra vào cuối tháng 4.  Đối với triển vọng thu hút FDI trong  nửa cuối năm 2015, BSC dự báo, dòng  vốn FDI trong thời gian tới sẽ tiếp tục cải  thiện khi triển vọng của các cuộc đàm  phán FTAs và TPP đang có những bước  tiến tích cực. FTA Việt Nam – EU được kỳ  vọng có thể được ký trong 2 tháng tới.  Hiện tại, sau rất nhiều cuộc đàm phán  giữa 2 bên, nhiều quyết định quan trọng  đã được thống nhất. Trong những vấn  đề còn tồn đọng, nổi cộm là các vấn đề  liên quan đến tiếp cận thị trường, đảm  bảo sự lưu thông tự do của hàng hóa,  các chính sách mua sắm công, vấn đề  đối xử công bằng giữa doanh nghiệp  nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài.  Nếu FTA này được thông qua, sẽ có  nhiều dự án hơn của châu Âu đổ vào  Việt Nam trong thời gian tới.  Đồng thời, đàm phán Hiệp định đối  tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) bắt  đầu cho thấy những tiến triển. Trong  cuộc họp mới đây, đại diện các nước  tham gia đàm phán Hiệp định đối tác  xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã đạt  thỏa thuận về 6 quy tắc thương mại.  Ngoài ra, Thượng viện Mỹ đã thông qua  dự luật cho phép Tổng thống Barack  Obama có thẩm quyền ký thông qua các  thỏa thuận thương mại, trong đó có TPP.

no-thue2-344ee

Đặc biệt, theo nhìn nhận của các  chuyên gia kinh tế, FTA Việt Nam – Hàn  Quốc chính thức được ký kết ngày 5/5  vừa qua và sẽ có hiệu lực trong vài  tháng tới sẽ đem lại bước đột phá mới  trong hoạt động thu hút đầu tư nói  riêng và triển vọng hợp tác kinh tế giữa  2 nước nói chung.  Khoảng 2 năm trở lại đây, Hàn Quốc  đã bứt phá lên dẫn đầu trong các quốc  gia đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Số liệu  thống kê cho thấy, năm 2000, tổng vốn  FDI Hàn Quốc vào Việt Nam chỉ vỏn vẹn  197 triệu USD, chiếm 7,1% tổng vốn đăng  ký đầu tư cả nước. Tuy nhiên, năm 2014  vừa qua, Hàn Quốc đứng đầu trong các  quốc gia đầu tư vào Việt Nam với tổng  vốn FDI đăng ký lên tới 7,7 tỷ USD, chiếm  hơn 35% tổng vốn đăng ký đầu tư.  Theo ông Hong Sun, Tổng thư ký Hiệp  hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt  Nam, Việt Nam đang ngày trở thành  điểm đến đầu tư hấp dẫn cho các doanh  nghiệp Hàn Quốc tại khu vực ASEAN.  Sau khi FTA giữa 2 nước được thông qua,  lượng vốn đầu tư từ Hàn Quốc sang Việt  Nam được dự báo sẽ tăng mạnh, bởi lẽ,  nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã đầu  tư tại Việt Nam đang tiếp tục có ý định  mở rộng đầu tư, sản xuất tại Việt Nam  để xuất khẩu sang nước thứ 3. Đồng thời,  với chính sách mới về cấp phép lao động,  chắc chắn sẽ có nhiều người Hàn Quốc  sang Việt Nam (và ngược lại) để tìm kiếm  cơ hội kinh doanh và đầu tư.

CHUYỂN GIÁ, NỢ BẢO  HIỂM… VẪN NÓNG!  

Tại Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân diễn  ra hồi cuối tháng 4 vừa qua, khá nhiều  chuyên gia kinh tế đã thẳng thắn cho  rằng: FDI chuyến giá, trốn thuế đóng góp  âm vào tăng trưởng mặc dù hưởng nhiều  ưu đãi hơn hẳn doanh nghiệp trong nước.  Dựa trên các số liệu của Tổng cục  Thống kê, 2 tác giả Bùi Trinh và Nguyễn  Huy Minh đã có những tính toán cho  thấy, khu vực FDI về cơ bản không đưa  công nghệ mới hoặc chỉ đưa công nghệ  cũ vào sản xuất, về cơ bản khu vực FDI  đang lợi dụng các ưu đãi của Việt Nam  về chính sách thuế, đất; lợi dụng nhân  công giá rẻ và gian lận về thuế.  Cụ thể, 2 vị chuyên gia này cho biết,  hiệu quả đầu tư của tất cả các thành  phần sở hữu đều giảm sút, trong đó giảm sút mạnh nhất về hiệu quả đầu tư  là khu vực kinh tế đầu tư trực tiếp nước  ngoài. Và việc giảm sút này có nguyên  nhân chính được chỉ ra là do báo cáo  lỗ giả nhưng lãi thật và phần giá trị gia  tăng của khu vực này cơ bản là gia công  nên hàm lượng giá trị gia tăng rất thấp.  Ngoài ra, qua chỉ tiêu năng suất  nhân tố tổng hợp giai đoạn 2000-2006  cũng cho thấy, đóng góp của khu vực  FDI ở mức âm trong khi đóng góp của  khu vực ngoài Nhà nước khoảng 18%.  Đến giai đoạn 2007-2012, khu vực FDI  vẫn ở mức âm trong đóng góp của  năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng  trưởng cả nền kinh tế.

Không những thế, những con số gần  đây được công bố cho thấy, vấn nạn  chuyển giá và nợ đọng bảo hiểm xã hội  của khu vực FDI đang không những làm  khó các cơ quan chức năng mà còn gây  ra những hệ lụy khôn lường đối với an  sinh xã hội và người lao động. Những  con số lỗ hàng nghìn tỷ đồng từ các  doanh nghiệp FDI được công bố trên  truyền thông gần đây đều khiến dư  luận hết sức lo ngại.  Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy,  chỉ trong vòng 3 năm (từ 2011 đến  2014), Bộ Tài chính đã thanh tra, kiểm  tra 714 doanh nghiệp FDI kêu lỗ, có dấu  hiệu chuyển giá, giảm lỗ của doanh  nghiệp lên tới gần 6.500 tỷ đồng.  Tương tự, nhức nhối không kém  chuyển giá là tình trạng trốn đóng, nợ  đọng bảo hiểm xã hội diễn ra phổ biến  ở nhiều nơi của khối FDI.  Một báo cáo mới đây của Chính phủ  gửi đến Quốc hội về tình hình quản lý và  sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2014  cho thấy, khu vực FDI và các tổ chức nước  ngoài có số nợ bảo hiểm xã hội nhiều  nhất, vượt qua cả khu vực doanh nghiệp  ngoài quốc doanh. Cụ thể, năm 2013  doanh nghiệp ngoài quốc doanh nợ đến  3.824 tỷ đồng, chiếm 15,98% số nợ phải  thu. Đến 2014 số nợ của khối này là 1.896  tỷ đồng, chỉ chiếm 6,42%, giảm trên 50%.  Trong khi đó, với khối doanh nghiệp FDI,  số nợ bảo hiểm xã hội năm 2014 đã lên  tới 2.138 tỷ đồng, tăng 192,48% so với năm  2013 là 731 tỷ đồng.  Chỉ tính riêng năm 2014, số nợ bảo  hiểm xã hội của khu vực FDI đã chiếm  tới hơn 38% tổng số nợ bảo hiểm xã hội  cả nước (khoảng 5.578 tỷ đồng).

 

How to get a 12 on sat essay

On liability for economic damages.Old for a story, we began talking about music.Their writers offer expertise in a variety of subjects.Based reader on a public history site maintained by the department.Why is It Important to Be a Good Essay Writer?This type of insulin is used to control blood glucose levels overnight and between meals.What GMAT score range would I need to be competitive at the aforementioned schools?Once you have your outline completed, you can begin to write the essay.Ll also look at what SEO writing can lead to in the future.How do I write good essays?Am a unique and interesting person, as you can see from my having scaled a mountain in Peru getessays essays that will get you into medical school. Essays, case studies, term papers, thesis papers, capstone papers, lab reports, speeches, book reviews and other custom papers for sale.Paying for our services should not cost you a lot of stress and we are going to make sure that everything will be safe and effective.Party language test for immigration applications?Happy being way back there in the distance.Ll receive before placing an order.Usually we will want to involve the main carer as well as other family members to help obtain the best possible outcome.You keep hearing that content marketing is the best way to develop trust and build relationships with your prospects and clients, but you have enough on your plate already.Click here to order blog posts.