Bảy vấn đề cần tháo gỡ cho dòng vốn FII – Phần 2

Cùng với đó các quỹ đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam thời kỳ này cũng có những thay đổi quan trọng. Nếu như trước đây là các quỹ đầu tư vào Việt Nam chủ yếu là quỹ đầu tư mạo hiểm sẵn sàng chấp nhận rùi ro khi khung pháp lý ở Việt Nam còn chưa đầy đủ, TTCK chưa thành lập…thì ở giai đoạn này, các quỹ được lập ở Việt Nam đều do các nhà đầu tư nước ngoài nhận thấy tiềm năng phát triển lớn của thị trường Việt Nam.

          Tuy nhiên sang năm 2008 và những tháng đầu năm 2009, trước những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam, dòng vốn FII có dấu hiệu chững lại và có xu hướng đảo chiều và chỉ có dấu hiệu quay trở lại từ quý II/2009.

Tính tới thời điểm cuối năm 2009 trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã có khoảng 12.439 tài khoản giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có trên 1.149 tài khoản là của các tổ chức nước ngoài bao gồm các quỹ đầu tư và các tổ chức kinh tế khác của nước ngoài. Mặc dù nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm khoảng 1,5% số nhà đầu tư tham gia TTCK, nhưng khối lượng giao dịch lại chiếm tới 20 – 25%. Cụ thể, trong năm 2006 – 2007, giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài chiếm tới gần 25% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Năm 2008, mặc dù tình hình thị trường trong nước và ngoài nước không khả quan, nhưng khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn chiếm tới gần 20% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Việc khai thông, duy trì dòng vốn FII là cần thiết cho công cuộc phát triển kinh tế, tuy nhiên đồng hành với nó là các chính sách kinh tế vĩ mô phải linh hoạt và đồng bộ nhằm đảm bảo khả năng khống chế và kiểm soát rủi ro của dòng vốn này. Đây là vấn đề phức tạp và hầu như không thể có được những công cụ thống nhất để xử lý, các quốc gia phát triển đều gặp phải những khó khăn này và đây là lúc chúng ta cần nhanh chóng đưa ra những quyết sách phù hợp dựa trên nguyên lý thị trường và trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *