Dấu ấn 35 năm

Trong những năm đầu sau ngày giải phóng, do chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, phần lớn đất đai ở các vùng nông thôn Đồng Nai bị bỏ hoang (diện tích canh tác chiếm khoảng 30 – 40% quỹ đất), lương thực thiếu trầm trọng, bình quân lương thực đầu người năm 1975 chỉ đạt 90 kg, phải nhận chi viện từ Trung ương gần 35.000 tấn lương thực để giải quyết nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Sau 35 năm xây dựng và phát triển, từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, Đồng Nai đã vươn lên, trở thành một trong những tỉnh có GDP bình quân đầu người cao nhất cả nước vào năm 2004, đạt 11,15 triệu đồng/người (trong khi bình quân cả nước là 8,72 triệu) và có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bình quân đạt 12,7%/năm (giai đoạn 2001-2005); cơ cấu kinh tế công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp tương ứng 57% – 27% – 16% vào năm 2004, đúng theo định hướng của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, trong đó đưa ra mục tiêu công nghiệp giữ vai trò chủ đạo, tạo điều kiện thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.

Kết thúc năm 2009, ngay trước thềm kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mặc dù trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước không mấy thuận lợi, nhưng Đồng Nai vẫn tiếp tục khẳng định được vị thế quan trọng của mình ở khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và trong cả nước nói chung. GDP bình quân đầu người đã đạt 24,95 triệu đồng/người (tương đương 1.403 USD), trong khi bình quân của cả nước là khoảng 1.200 USD; cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch theo đúng hướng phát huy các tiềm năng và lợi thế của tỉnh, phát triển theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa: Công nghiệp xây dựng chiếm 57,3%; dịch vụ chiếm 32,8% và nông nghiệp là 9,9%.

Nhìn lại toàn bộ tiến trình phát triển đi lên này, một lãnh đạo của UBND tỉnh đã cho rằng, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Đồng Nai đã có nhiều cuộc tổng kết đánh giá, đặc biệt là nhìn lại giai đoạn hơn 20 năm đổi mới, về những bài học có thể rút ra từ thực tiễn và lấy đó làm kinh nghiệm cho mục tiêu phát triển giai đoạn tiếp theo. Một trong những quyết tâm lớn nhất đã được tỉnh theo đuổi quyết liệt là đã không ngừng đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng nhiều công trình mới, trọng điểm theo hướng đồng bộ, hiện đại để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, làm cho diện mạo tỉnh ngày càng khởi sắc. Bên cạnh đó tỉnh đã tập trung giải quyết những vấn đề nhạy cảm nhất liên quan đến hoạt động thu hút đầu tư như: cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính sách về sử dụng đất, chính sách ưu đãi về tài chính đối với hoạt động đầu tư sản xuất – kinh doanh…

Với những giải pháp tích cực đó, Đồng Nai đã trở thành một địa điểm hấp dẫn về đầu tư và là một trong ba địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước sau 20 năm mở cửa đón nhận các luồng vốn FDI (1988-2008), với tổng số vốn đăng ký cộng dồn đạt hơn 14 tỉ USD.

Thành tựu quan trọng khác mà Đồng Nai đã đạt được còn là kết quả tích cực của nhiều năm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện, tiềm năng, thế mạnh của từng vùng lãnh thổ, chuyển giao khoa học – kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra những vùng chuyên canh quy mô lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp. Những bước tăng trưởng mạnh mẽ trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đã tạo ra lượng hàng hóa lưu thông phong phú, đa dạng, kích thích hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển. Bên cạnh đó, các loại hình dịch vụ như: bưu chính – viễn thông, vận tải, du lịch, tài chính – tín dụng,… cũng được đầu tư kịp thời, chuẩn bị sẵn sàng bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Quá trình này đã thúc đẩy phát triển kinh tế ở nhiều lĩnh vực và nhiều thành phần, mở rộng đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho khoảng 75,3 nghìn lao động/năm, đáp ứng kịp thời yêu cầu của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương. Kinh tế tăng trưởng nên sự nghiệp giáo dục – đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng được quan tâm và đầu tư thỏa đáng (Đồng Nai đã có tỷ lệ xã, phường có y, bác sĩ đạt 100% vào năm 2004); từ đó trật tự an toàn xã hội ngày càng được giữ vững, khẳng định sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với an ninh – quốc phòng.

Trong kỳ họp mới đây của Đảng bộ tỉnh khi đánh giá tổng thể về các kết quả mà Đồng Nai đã đạt được trong giai đoạn 2006-1010, hội nghị đã thẳng thắng nhìn nhận thực tế và cho rằng mặc dù có tới 13/18 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, đã vượt và đạt mục tiêu đề ra, nhưng còn 5 chỉ tiêu chưa đạt, gồm tốc độ tăng trưởng GDP, GDP bình quân đầu người theo giá cố định, tăng kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ ấp, khu phố văn hóa và tỷ lệ che phủ rừng. Đây là những chỉ tiêu rất quan trọng mà Đồng Nai cần phải hướng tới một cách quyết liệt hơn trong thời gian tới để đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *