Hướng dẫn doanh nghiệp FDI tự in hóa đơn – Phần 1

Nhằm triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và chủ trương của Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng phần mềm tự in hóa đơn/hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp FDI, Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) đã tổ chức “Hội nghị tập huấn về công tác in, phát hàng hóa đơn cho các doanh nghiệp FDI” vào sáng 30/5/2011 tại Hà Nội.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp FDI đã được thông tin về những chính sách mới trong định hướng và chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài, các chính sách thuế có liên quan; đồng thời được hướng dẫn, tập huấn về các giải pháp phần mềm in và quản lý hóa đơn một cách hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Văn Phụng, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính, Nghị định 51 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2011; theo đó, từ  đầu năm 2011, các doanh nghiệp đã từng bước chuyển từ mua hóa đơn của cơ quan thuế sang tự khởi tạo và sử dụng hóa đơn phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp FDI còn lúng túng trong vấn đề in hóa đơn dẫn đến không có hóa đơn để sử dụng. Theo quy định này, các loại hóa đơn tự khởi tạo của các doanh bao gồm: hóa đơn điện tử, hóa đơn đặt in và hóa đơn tự in. Trong đó, hóa đơn điện tử còn khá mới mẻ và có nhiều yêu cầu, đòi hỏi cao về kỹ thuật và bảo mật. Các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí như vốn điều lệ từ 1 tỉ đồng; hoặc nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; hoặc chưa vi phạm hành chính thuế dẫn tới bị xử phạt đến 20 triệu đồng… thì được phép sử dụng hóa đơn tự in.

Theo bà bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn thuế Việt Nam: Để có được hóa đơn tự in, doanh nghiệp có hai lựa chọn: tự xây dựng phần mềm in hóa đơn, hoặc thuê/mua phần mềm của nhà cung cấp. Theo xu hướng chuyên môn hóa, giải pháp hữu hiệu hơn cả là tìm đến sự hỗ trợ cung cấp của các công ty tư vấn, hoặc công ty phần mềm”.

Sử dụng phần mềm tự in hóa đơn, các doanh nghiệp có thể giải quyết được cả bốn vấn đề quan trọng là: tự động hóa và liên thông từ khâu khởi tạo hóa đơn – thông báo phát hành – quản lý số hóa đơn, mẫu hóa đơn – quản lý liên hóa đơn – lập hóa đơn – in hóa đơn – quản lý sử dụng hóa đơn; tích hợp hoặc liên thông dữ liệu với phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng, tích hợp hỗ trợ kê khai, báo cáo sử dụng hóa đơn; phân quyền, phân cấp ứng dụng và nghiệp vụ tác nghiệp về hóa đơn; sẵn sàng cho hóa đơn điện tử, kê khai thuế qua mạng, giảm chi phí hành chính thực thi các chính sách thuế của Nhà nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *