Hướng dẫn doanh nghiệp FDI tự in hóa đơn – Phần 2

Khi các doanh nghiệp tăng cường sử dụng phần mềm tự in hóa đơn, cơ quan quản lý thuế cũng sẽ giảm bớt rất nhiều gánh nặng về nghiệp vụ quản lý. Điển hình như có thể liên thông, đối chiếu dữ liệu về hóa đơn với hồ sơ hoàn thuế của đối tượng nộp thuế, hồ sơ kê khai quyết toán thuế; thúc đẩy nhanh tiến trình kê khai thuế qua mạng, góp phần giảm thời gian cho nghiệp vụ thanh kiểm tra cũng như thủ tục thuế.

Ông Nguyễn Văn Phụng khẳng định, Bộ Tài chính sẽ có nhiều hoạt động thúc đẩy, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, chẳng hạn như tăng cường kiểm định các nhà cung cấp phần mềm hóa đơn tự in, tích cực tuyên truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức về vấn đề này… Đặc biệt, tất cả các khoản đầu tư như máy tính, phần mềm… để chuyển sang sử dụng phần mềm tự in hóa đơn sẽ được tính vào khoản chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Theo Tổng cục Thuế, tính đến nay, đã có 15 doanh nghiệp cung cấp phần mềm tự in hóa đơn được Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính công nhận đạt tiêu chuẩn đề ra. Tuy nhiên, trong số đó, chỉ có một số ít doanh đáp ứng các yêu cầu về tính tích hợp, liên thông dữ liệu, tính an toàn bảo mật… Đến cuối năm 2010 vừa qua, ước tính còn khoảng 280.000 doanh nghiệp siêu nhỏ cần sự tham gia hỗ trợ của các nhà cung cấp phần mềm in hóa đơn để có thể tự in hóa đơn từ năm tới.

Theo ông Vũ Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ICEL Tư vấn và đào tạo, là đơn vị đang cung cấp dịch vụ phần mềm in hóa đơn, những lợi ích đối với doanh nghiệp khi thực hiện tự in hóa đơn là rất lớn và đã được kiểm nghiệm trên thực tế, ở cả góc độ nghiệp vụ tài chính – thuế, góc độ quản lý và công tác giám sát, chống hóa đơn giả.  Doanh nghiệp có thể tự in hóa đơn, triển khai hóa đơn điện tử, giải đáp chính sách, tra cứu mã số thuế bỏ trốn, hóa đơn không còn giá trị lưu hành, bảo mật hóa đơn hay chống hóa đơn in giả.

Ông Long cho biết khai phần mềm hóa đơn điện tử Smartkey của công ty sẽ sớm được chia sẻ, cập nhật tới doanh nghiệp thông qua các hoạt động tập huấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp có nhu cầu sắp tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *