KCX Tân Thuận muốn được thí điểm phát triển thương mại và dịch vụ – Phần 3

Trong khu chế xuất hàng hóa sản xuất ra phải xuất khẩu. Vậy sản phẩm của các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCX này thế nào? Và ông có đề cập đến một số doanh nghiệp trong nước đang hoạt động ở trong khu này như FPT, HPT… , sản phẩm của họ được tiêu thụ thế nào?

Các doanh nghiệp Việt Nam ở trong khu chế xuất này chỉ làm phần mềm rồi xuất ngay cho IBM, Microsoft, Cisco… ở nước ngoài, chứ không tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Về lâu dài Nhà nước không nên hạn chế các doanh nghiệp sản xuất trong khu chế xuất được tiêu thụ nội địa, vì Việt Nam đã ra nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nếu còn những hạn chế sẽ làm yếu đi sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước trong các khu chế xuất. Gia nhập WTO cũng có nghĩa là không còn quy định buộc phải bán trong nước hay xuất khẩu. Sự khác biệt giờ đây nếu có chính là chính sách thuế và các ưu đãi về đầu tư. Mà các chính sách này hiện còn là trở ngại đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCX Tân Thuận hiện nay.

Ông có thể nói rõ hơn về các trở ngại về chính sách mà ông đã đề cập đến?

Trước đây đã có nhiều doanh nghiệp vào KCX theo những ưu đãi mà Nhà nước đưa ra, giờ các ưu đãi bị bãi bỏ thì nên bỏ các hạn chế đi. Sẽ không công bằng khi nhà nước bỏ các ưu đãi nhưng vẫn giữ những hạn chế, mà theo tinh thần của WTO là tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử.

Cụ thể nên hủy bỏ quy định bắt buộc doanh nghiệp trong KCX phải xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài; và ngoài việc thu hút doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất thì cần cho phép KCX được thu hút thêm doanh nghiệp trong các ngành thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh đó, trong KCX có nhiều chuyên gia nước ngoài có nhiều kinh nghiệm, làm được việc nhưng bằng cấp thì lại không có đủ. Vậy Nhà nước cần có quy định về bằng cấp chuyên môn trong từng lĩnh vực như thế nào cho phù hợp với thực tế. Trên thực tế nhà đầu tư nước ngoài khi vào đây cũng rất là thận trọng trong việc tuyển người nước ngoài vào làm việc, và còn do họ phải trả lương cao hơn người trong nước nên họ càng tuyển khắt khe. Bởi vậy Nhà nước cần tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong KCX tuyển dụng lao động người nước ngoài.

Ngoài ra hiện nay chưa có cơ chế cho phép xây dựng khu nhà cho chuyên gia trong KCX, trong khi nhu cầu này trong KCX Tân Thuận là khá lớn, nên chúng tôi mong rằng sẽ sớm có chính sách này để KCX Tân Thuận có thể xây dựng khu nhà ở cho chuyên gia.

KCX Tân Thuận đang phát triển thêm các dự án phát triển thương mại và dịch vụ trong khu?

Khó lắm! Nhà nước không cấm nhưng xin giấy phép rất khó khăn. Vừa qua, tôi cũng nghe nói các nhà làm chính sách Việt Nam đã được thấy vấn đề, họ hứa là sẽ sửa đổi. Nhưng, quá trình sửa đổi làm sao phải thay đổi nhanh hơn chứ chúng tôi đợi hết nổi rồi!

Tôi cho rằng Nhà nước đã tin tưởng cho phát triển KCX Tân Thuận là KCX đầu tiên của cả nước; bên cạnh đó TP.HCM đang thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ. Như vậy, cũng nên để KCX Tân Thuận được thí điểm trở thành khu đi đầu trong phát triển thương mại, dịch vụ song song với các ngành sản xuất hiện có trong khu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *