Ô nhiễm tiếng ồn

Ô nhiễm tiêng ổn là một căn bệnh kinh niên ỏ đô thị, nơi tập trung các phương tiện của tư nhân và thương mại, tiêng động cơ máy bay, các loa phát thanh, còi tầm, điều hòa nhiệt độ, tiếng ồn máy móc của các nhà máy côn nhưn nghiệp và các công trình xây dựng. Tất cả các tiêng ồn đó xông vào tấn công con người về cả mặt thẩm mỹ lẫn thân thể. Đầu tiên nó làm cho con người cảm thấy mệt mỏi, sau đó tác động đên khả năng nghe của con người.

Theo một bài báo của tờ Khoa học ngày nay trụ sở tại New York thì tiếng ồn là một loại ô nhiễm mà người ta không thể nhìn thấy bằng mắt. Bài báo cũng cho biết cứ trong 100 nhà máy thì  có 17 nhà máy công nhân phải chịu đựng mức tiêng ồn 90 decibel (dB) và điều này sẽ làm ảnh hương đến khả năng nghe 8 của họ, kết quả là cuối đời họ sẽ phải sử đụng các phương tiện trợ giúp thính giác.

Bãi báo cho hay cách tính độ ồn bằng decibel ỉà dựa vào phép loga chiíL không phầi các đường kẻ vẽ thành biểu đồ. Điều đó có nghĩa, là cứ tăng 10 deci- bel biêu thị một lần gấp dôi về âm lượng, 180 decibel thì ồn khoảng gấp hai lần là 170 decibel. Một máy khoan hơi tạo ra tiếng ồn khoảng 100 decibel trong phạm vi 5m, nếu bạn sử dụng một máy xén cỏ thì tai bạn sẽ phải chịu một ập lực là 90 decibel, một máy hút bụi tạo ra một độ ồn là 1780 decibel trong phạm vi 3m, 80 decibel là độ ồn an toàn không huy hoại khả năng nghe của tái người.

 Bất cứ người dân nào sống ồ Băng Cốc, Singapo, New Delhi, Hồng Kông cải tạo hoặc các thành phố lớn khác đều có thể chứng nhận cho sự gia tăng của ô nhiễm tiếng ồn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *