Sức hút ISO 9001 phiên bản 2015

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự đổi mới không ngừng của công nghệ thông tin, “ISO” cũng đang được nâng cấp và đổi mới.

H  iện có nhiều bộ tiêu chuẩn  ISO như: Bộ tiêu chuẩn  ISO 9000 (gồm ISO 9000,  ISO 9001, ISO 9004…) dành  cho hệ thống quản lý chất  lượng; Bộ tiêu chuẩn ISO  14000 (gồm ISO 14001, ISO 14004…)  dành cho hệ thống quản lý môi trường;  Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 (gồm ISO  22000, ISO 22002, ISO 22003, ISO 22004,  ISO 22005, ISO 22006…) dành cho hệ  thống quản lý an toàn thực phẩm…  ISO 9000 xuất phát từ yêu cầu quốc  tế hóa, hội nhập kinh tế thế giới và vấn  đề nóng bỏng nhất hiện nay như ký kết  hiệp định thương mại TPP, các doanh  nghiệp Việt Nam phải đáp ứng các tiêu  chuẩn quốc tế về sản phẩm và dịch vụ  nếu muốn tồn tại và phát triển.  Trong các bộ tiêu chuẩn quốc tế do  tổ chức ISO ban hành, ISO 9001 là tiêu  chuẩn quan trọng nhất và được phổ  biến rộng rãi nhất với gần 2 triệu tổ  chức đang xây dựng và áp dụng trên  toàn thế giới. Tiêu chuẩn cung cấp  các hướng dẫn và công cụ cho doanh  nghiệp nhằm đảm bảo các sản phẩm  của mình luôn đáp ứng mong đợi của  khách hàng với chất lượng ổn định và  không ngừng được nâng cao. Sự thay  đổi của tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng rất lớn  đến mọi hoạt động của doanh nghiệp,  đặc biệt đối với 200 ngàn doanh nghiệp  đang được chứng nhận tại Việt Nam.  Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu  chuẩn quốc tế ISO 9001 phiên bản 2015  đang được Tổ chức ISO – Tổ chức tiêu  chuẩn hóa quốc tế – xem xét và đang ở  những bước cuối cùng trước khi chính  thức được ban hành – dự kiến chậm  nhất là cuối năm 2015 này. Đây là một  trong những tiêu chuẩn do tổ chức ISO  ban hành được biết đến rộng rãi nhất  trên thế giới. Phiên bản mới lần này  mang đến nhiều thay đổi rất quan trọng:  1. Đưa khái niệm “quản lý theo đánh  giá rủi ro” – RISK BASED THINKING –  vào các yêu cầu của tiêu chuẩn nhằm  ngăn ngừa những điều không mong  muốn. Đây là khái niệm mới với ISO  9001 nhưng rất thích hợp với sự phát  triển của khoa học quản lý doanh  nghiệp hiện nay.  2. Nhấn mạnh hơn nữa khái niệm  “tiếp cận quản lý theo quá trình” và  ứng dụng nhiều hơn nữa nguyên tắc  P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) vào quá  trình. Đây là những nội dung vốn đã rất  thành công từ ISO 9001 phiên bản 2008.  3. Thay đổi cấu trúc của tiêu chuẩn  nhằm cập nhật những tiến bộ của khoa  học quản lý doanh nghiệp hiện nay, và  làm cho hệ thống quản lý chất lượng  theo ISO 9001 dễ dàng tích hợp với các  tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác.  Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1998  dưới hình thức Văn phòng đại diện của  tổ chức chứng nhận QMS Certification  Services (Australia), tháng 8/2001 Công  ty QMS Việt Nam chính thức thành lập,  là công ty thành viên của tập đoàn  chứng nhận QMS Australia, cung cấp  dịch vụ về đánh giá và Chứng nhận  hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn  quốc tế cho khách hàng tại Việt Nam,  Lào, Campuchia, và đang mở rộng sang  Nhật Bản, Sri Lanka.  QMS mở rộng các hoạt động của  mình đến các dịch vụ Tư vấn (hệ thống  quản lý, chiến lược kinh doanh, tái cấu  trúc doanh nghiệp, giải pháp tích hợp  công nghệ thông tin, nguồn nhân lực  và ISO điện tử,…) và đào tạo (đánh giá  viên nội bộ, đánh giá viên bên ngoài,  5S, Kaizen, Lean, quản trị kinh doanh,  quản trị chuỗi cung ứng, quản trị rủi  ro và các kỹ năng mềm thiết yếu trong  hoạt động kinh tế,…)  Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự  tiến bộ của công nghệ thông tin, Tổ  chức ISO hy vọng phiên bản mới lần  này sẽ gắn liền với hoạt động của  doanh nghiệp hơn nữa, cung cấp một  bộ khung quản lý tốt các quá trình  hoạt động của doanh nghiệp nhằm tiến  đến sự hiệu quả hơn nữa trong quản  lý, tăng cao năng lực cạnh tranh của  doanh nghiệp trong sân chơi toàn cầu.

ISO LÀ GÌ?  ISO là tên viết tắt của Tổ  chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá  (International Organization for  Standardization), được thành lập  vào năm 1946 và chính thức hoạt  động vào ngày 23/2/1947, nhằm  mục đích xây dựng các tiêu chuẩn  về sản xuất, thương mại và thông  tin. ISO có trụ sở ở Geneva (Thụy Sĩ)  và là một tổ chức quốc tế chuyên  ngành có các thành viên là các cơ  quan tiêu chuẩn quốc gia của 111  nước. Mục đích của các tiêu chuẩn  ISO là tạo điều kiện cho các hoạt  động trao đổi hàng hóa và dịch vụ  trên toàn cầu trở nên dễ dàng, tiện  dụng hơn và đạt được hiệu quả.  Tùy theo từng nước, mức độ tham  gia xây dựng các tiêu chuẩn ISO có  khác nhau, ở một số nước, tổ chức  tiêu chuẩn hóa là các cơ quan  chính thức hay bán chính thức của  chính phủ. Tại Việt Nam, tổ chức  tiêu chuẩn hoá là Tổng cục Tiêu  chuẩn – Đo lường – Chất lượng,  thuộc Bộ Khoa học – Công nghệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *