Thương hiệu riêng cho cây và con – Phần 2

Thương hiệu riêng cho cây và con

Theo giáo sư Võ Tòng Xuân, muốn nâng giá trị hàng hóa nông sản tại ĐBSCL thì cơ sở hạ tầng giao thông, dịch vụ hỗ trợ cho hàng hóa nông sản được đưa về tiêu thụ tại các thành phố lớn phải thuận tiện hơn, và khi sản lượng đạt đến mức lớn, nhà đầu tư sẽ xây dựng nhà máy chế biến nhằm tạo giá trị gia tăng cho từng sản phẩm theo nhu cầu của thị trường.

Bên cạnh đó, hiện nay Hậu Giang đã có lợi thế là vùng nguyên liệu, nhưng hầu hết chỉ là nguyên liệu thô, giá trị gia tăng còn thấp, cho nên hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm sẽ có cơ hội tạo ra bước đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt là cây lúa và thủy sản bởi theo dự báo chung thì nhu cầu lương thực vẫn tăng cao trong những năm tới trên thị trường thế giới. Nhưng mặt khác Hậu Giang cần nghiên cứu để tạo ra thương hiệu cho từng loại gạo, nhằm tăng giá trị mỗi hạt gạo làm ra. Hiện giá trị xuất khẩu gạo chung của tỉnh có tăng nhưng không nhiều, chưa có nhiều thương hiệu gạo có giá trị xuất khẩu cao.

“Xuất khẩu gạo hiện nay chỉ là xuất thô, đánh đồng như nhau nên không có thương hiệu gì cho từng loại gạo. Nên nghiên cứu để tạo ra vùng trồng riêng, đóng bao, quy cách tạo tên tuổi đặc trưng riêng của từng vùng, sẽ làm tăng giá trị hạt gạo lên nhiều lần”, giáo sư Võ Tòng Xuân nói.

Theo ông Nguyễn Phong Quang, bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, bên cạnh việc quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu nông sản tập trung để phát triển các loại cây trồng và vật nuôi thế mạng, tỉnh Hậu Giang đang đưa ra chiến lược phát triển công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị cho hàng hóa. Hầu hết các khu công nghiệp tại Hậu Giang đều được tính toán và xây dựng tại các khu vực thuận tiện về giao thông, cơ sở hạ tầng có tính gắn kết với toàn vùng; đặc biệt là gắn kết với trung tâm Cần Thơ và thuận lợi để kết nối với các trung tâm lớn khác như TP. HCM.

Thực tế cho thấy nguồn vốn đầu tư vào Hậu Giang đang có sự gia tăng rất tích cực, đặc biệt từ khi cầu Cần Thơ đưa vào sử dụng trong thời gian qua.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *