Yến sào Khánh Hòa: Món quà độc đáo của nhiên nhiên – Phần 1

Bờ biển Khánh Hòa dài 385km, có nhiều bán đảo và đảo là nơi trú ngụ lý tưởng của loài chim yến. Khi thành lập công ty yến sào vào năm 1993, ở Khánh Hòa chỉ có khoảng 10-12 đảo yến, trong đó công ty quản lý 8 đảo với 40 hang yến, hàng năm thu về từ 1.200 đến 1.500kg tổ yến. Nhưng từ năm 2000 đến nay, nhờ nghiên cứu và đầu tư phát triển, số lượng đảo yến, hang yến tăng nhanh và theo đó, sản lượng yến sào thu hàng năm cũng tăng vượt bậc: 1.901,75 kg (2001), 2.242,51 kg (2005) và 3.120 kg (2010), với 32 điểm đảo và 121 hang yến do công ty quản lý.

Thạc sĩ Lê Hữu Hoàng, Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, công ty đã rất quan tâm đến việc làm sao để yến sào phát triển và được khai thác bền vững. Công ty đã thành lập phòng Khoa học để chuyên nghiên cứu về chim yến, và là đơn vị duy nhất ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới thành lập bộ phận nghiên cứu này.

Công ty đã nghiên cứu và triển khai hàng chục công trình khoa học để phát triển bền vững nguồn tài nguyên yến sào, như: công trình cải tiến kỹ thuật hệ thống kết cấu và vật liệu mái che lòng chảo hang Trống – đảo A1; sáng kiến di đàn chim yến; sáng kiến phát triển hang yến mới đem lại hiệu quả cao; đề tài nghiên cứu “Quy trình công nghệ, kỹ thuật ấp nở nhân tạo và nuôi chim yến hàng qua từng giai đoạn phát triển”; đầu tư xây dựng thương hiệu nước yến sào Khánh Hòa Sanest; nước khoáng thiên nhiên Sanna; phát triển thương hiệu nuôi chim yến hàng đầu Đông Nam Á Sanatech… Các đề tài này đã được áp dụng thành công trong sản xuất và được đăng tải trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.

Đặc biệt, đề tài nghiên cứu “Quy trình công nghệ, kỹ thuật ấp nở nhân tạo và nuôi chim yến hàng qua từng giai đoạn phát triển” đạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 9 năm 2007 (VIFOTEC), được áp dụng thành công trong thực tiễn, đã mở ra một triển vọng cho sự phát triển một ngành nghề mới “nuôi yến trong nhà” và nhân đàn phát triển những hang yến mới. Đây là cơ sở để phát triển quần thể đàn chim yến và tăng sản lượng yến sào, mang lại nguồn kinh tế cao cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Công ty đã chuyển giao kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến trong nhà để lấy tổ ở các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Cà Mau… Một số ngôi nhà yến đã bắt đầu thu hoạch tổ, đàn chim yến phát triển khá nhanh.

Có thể khẳng định rằng thành công của bí quyết kỹ thuật di đàn, nhân đàn của công ty đã có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển của ngành/nghề nuôi chim yến ở Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *